Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác đều tâm \(O\). Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm \(O\) góc \(\alpha ,\,\,\,0 \le \alpha  \le 2\pi \) biến tam giác trên thành chính nó?

Câu 382581: Cho tam giác đều tâm \(O\). Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm \(O\) góc \(\alpha ,\,\,\,0 \le \alpha  \le 2\pi \) biến tam giác trên thành chính nó?

A. Một 

B. Hai      

C. Ba        

D. Bốn

Câu hỏi : 382581
 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét \(\Delta ABC\) đều có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = {120^0} = \dfrac{{2\pi }}{3}\\OA = OB = OC\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow {Q_{\left( {O;\alpha } \right)}}\) với \(\left[ \begin{array}{l}\alpha  = 0\\\alpha  = \dfrac{{2\pi }}{3}\\\alpha  = \dfrac{{4\pi }}{3}\\\alpha  = 2\pi \end{array} \right.\) đều biến \(\Delta ABC\) đều thành chính nó.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com