Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng \(C_n^0 - 2C_n^1 + {2^2}C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}{2^n}C_n^n\)

Câu 388627: Tính tổng \(C_n^0 - 2C_n^1 + {2^2}C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}{2^n}C_n^n\)

A. \(1\)     

B. \( - 1\)

C. \({\left( { - 1} \right)^n}\)

D. \({3^n}\)

Câu hỏi : 388627
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(C_n^0 - 2C_n^1 + {2^2}C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}{.2^n}.C_n^n\)

  \( + )\) Xét: \({\left( {x - 2} \right)^n} = C_n^0.{x^n}.{\left( { - 2} \right)^0} + C_n^1.{x^{n - 1}}.{\left( { - 2} \right)^1} + C_n^2.{x^{n - 2}}.{\left( { - 2} \right)^2} + ... + C_n^n.{x^0}.{\left( { - 2} \right)^n}\)

  \( + )\)Thay \(x = 1\) vào cả 2 vế:

  \({\left( {1 - 2} \right)^n} = C_n^0 - 2C_n^1 + {2^2}.C_n^2 - ... + {\left( { - 1} \right)^n}{.2^n}.C_n^n\)\( \Leftrightarrow S = {\left( { - 1} \right)^n}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com