Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}2mx - \left( {m + 1} \right)y = m - n\\\left( {m + 2} \right)x + 3ny = 2m - 3\end{array} \right..\) Xác định giá trị của \(m\) và \(n\) để hệ phương trình có nghiệm là \(\left( {2; - 1} \right)\).

Câu 404075: Cho hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}2mx - \left( {m + 1} \right)y = m - n\\\left( {m + 2} \right)x + 3ny = 2m - 3\end{array} \right..\) Xác định giá trị của \(m\) và \(n\) để hệ phương trình có nghiệm là \(\left( {2; - 1} \right)\).

A. \(\left\{ \begin{array}{l}m = \frac{5}{6}\\n = \frac{7}{3}\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}m =  - \frac{5}{6}\\n = \frac{7}{3}\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}m =  - \frac{5}{6}\\n =  - \frac{7}{3}\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}m = \frac{5}{6}\\n =  - \frac{7}{3}\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 404075

Phương pháp giải:

Thay nghiệm \(\left( {2; - 1} \right)\) vào hệ phương trình đã cho, đưa hệ phương trình về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn \(m,\,\,n.\)


Giải hệ phương trình vừa biến đổi được để tìm \(m,\,\,n.\) 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ phương trình đã cho có nghiệm \(\left( {2; - 1} \right)\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4m + m + 1 = m - n\\2\left( {m + 2} \right) - 3n = 2m - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4m + n =  - 1\\ - 3n =  - 7\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3m + n =  - 1\\n = \frac{7}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m =  - \frac{5}{6}\\n = \frac{7}{3}\end{array} \right.\end{array}\) 

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com