Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trở \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = 5\Omega \), vôn kế chỉ \(3V.\)

a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu \(AB\) của đoạn mạch?

Câu 428157: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trở \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = 5\Omega \), vôn kế chỉ \(3V.\)


a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu


b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu \(AB\) của đoạn mạch?


A. \({I_A} = 0,15A;{U_{AB}} = 3V\)      

B. \({I_A} = 0,6A;{U_{AB}} = 12V\)

C. \({I_A} = 0,8A;{U_{AB}} = 6V\)

D. \({I_A} = 0,2A;{U_{AB}} = 4V\)

Câu hỏi : 428157

Phương pháp giải:

Đoạn mạch mắc nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} + {U_2}\\I = {I_1} = {I_2}\\{R_{nt}} = {R_1} + {R_2}\end{array} \right.\)


Định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mạch điện gồm: \({R_1}\,\,nt\,\,{R_2}\)

  a) Số chỉ của ampe kế là: \({I_A} = {I_1} = {I_2} = \dfrac{{{U_1}}}{{{R_{}}}} = \dfrac{3}{{15}} = 0,2A\)

  b) Điện trở tương đương của đoạn mạch: \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 15 + 5 = 20\Omega \)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu \(AB\) của đoạn mạch là: \({U_{AB}} = I.{R_{td}} = 0,2.20 = 4V\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com