Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình Môn Toán - Học tốt lớp 5 và ôn thi vào 6

Lộ trình học tốt lớp 5, ôn thi vào 6 gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- Giai đoạn 2: [S1+] - Cơ bản và nâng cao

- Giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề đủ dạng

Khóa nền tảng

[S1] - TOÁN 5 - CƠ BẢN SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - CÔ ĐINH THỊ SAO MAI

Giáo viên: Cô Đinh Thị Sao Mai

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 191

Đề thi: 191

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - CƠ BẢN SGK TOÁN 5 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - CÔ TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

Giáo viên: Cô Trần Thị Bích Liên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 97

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - CƠ BẢN SGK TOÁN 5 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - THẦY TẠ VĂN ĐỘ

Giáo viên: Thầy Tạ Văn Độ

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 103

Đề thi: 103

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện thi

[S1+] - TOÁN 5 NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ - ÔN THI VÀO LỚP 6 - NĂM 2025 - CÔ QUÁCH NHUẦN

Giáo viên: Cô Quách Nhuần

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 78

Đề thi: 117

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1+] - TOÁN 5 NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ - ÔN THI VÀO 6 - NĂM 2025 - CÔ SAO MAI

Giáo viên: Cô Đinh Thị Sao Mai

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 78

Đề thi: 105

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1+] - KHÓA TOÁN 5 NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2025 - THẦY TRẦN TRỌNG THƯỜNG

Giáo viên: Thầy Trần Trọng Thường

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 48

Đề thi: 48

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 6 - MÔN TOÁN - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 21

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI ĐGNL TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM 2025 - MÔN TOÁN

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 30

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 5 - NĂM 2025 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 2

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận