Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh 9 - Đề 1

2.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

3.

BTVN - Kiểm tra giữa HKII - tiếng Anh 9 - Đề số 1

4.

BTVN - Unit 3 - tiếng Anh 9

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

6.

BTVN - Unit 6 - tiếng Anh 9

7.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKI - tiếng Anh 9

[S1] - Thầy Kim Long - Nền Tảng Tiếng Anh lớp 9 Năm 2023 (chương trình SGK chuẩn)

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Unit 4. Learning a New Language

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 9. Natural Disasters

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 10. Life on Other Planets

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com