`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Thi online _ Unit 1_ tiếng Anh 9 mới_ Có lời giải chi tiết

2.

Kiểm tra 15 phút_lần 1_HKI_tiếng Anh 9 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Trường THPT chuyên Hưng Yên - Hệ chung (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Nguyên âm đơn - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Unit 3 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

7.

Thi online - Luyện tập về các thì quá khứ - Có video chữa

8.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Nghệ An (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Nam Định (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

10.

Bài tập về các chủ đề thi nói

11.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Bình Dương (Năm học 2018 - 2019) (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Luyện tập Các loại mệnh đề - Có video chữa

13.

Thi online - Đọc và Ghép nối - Có lời giải chi tiết

14.

Thi Online - Động từ to be và các đại từ nhân xưng - Có lời giải chi tiết

15.

Thi online - Unit 6 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

16.

Thi online - Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Kiểm tra 15 phút_lần 2_HKII_tiếng Anh 9 mới (có lời giải chi tiết)

19.

Thi online tổng hợp tiếng Anh - Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

20.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

21.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

22.

Kiểm tra 45 phút_lần 3_HKII_tiếng Anh 9 mới (có lời giải chi tiết)

23.

Bài tập viết thư tổng hợp

24.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 9 SGK chương trình mới - năm 2020

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Viet Nam: Then and Now

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Ôn thi học kỳ I

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 7. Recipes and Eating Habits

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 9. English in the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2 Đã phát hành

15. Unit 11. Changing Roles in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Ôn thi học kỳ II

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Hoàn - Khóa đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 (Có video chữa)

1.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

2.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 1 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 4 (Có video chữa)

6.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 5 (Có video chữa)

7.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 8 (Có video chữa)

10.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 11 (Có video chữa)

13.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 12 (Có video chữa)

14.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 13 (Có video chữa)

15.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 14 (Có video chữa)

16.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 15 (Có video chữa)

17.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 16

18.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 17 (Có video chữa)

19.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 18

20.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 19

21.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 20

Cô Hoàn - Khóa luyện đề thi năng lực A2 môn Anh năm 2020 - có video chữa

1.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

2.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 2 - Có video chữa

3.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

4.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 4 - Có video chữa

5.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 5 - Có video chữa

6.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 6 - Có video chữa

7.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 7 - Có video chữa

8.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 8 - Có video chữa

9.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 9 - Có video chữa

10.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 10 - Có video chữa

11.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 11

12.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 12

13.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 13

14.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 14

15.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 15

Cô Hoàn - Khóa luyện thi 4 kỹ năng vào lớp 10 môn tiếng Anh chương trình mới năm 2020

Thầy Long - Khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK chương trình chuẩn - năm 2020

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Unit 4. Learning a New Language

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 9. Natural Disaters

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 10. Life on Other Planets

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 luyện thi vào 10 cơ bản và nâng cao năm 2020

1. Ngữ âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Ngữ pháp cơ bản và nâng cao

Số đề thi: 32 Đã phát hành

Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 dành cho học sinh mất gốc năm 2020

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Anh lớp 9 chương trình mới năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com