Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

2.

BTVN - Các nguyên âm đơn - Khóa tiếng Anh cho học sinh mất gốc lớp 9

3.

BTVN - Nguyên âm đơn

4.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Bài tập về các chủ đề thi nói

6.

BTVN - Nghe và Chọn câu trả lời đúng

7.

BTVN - Đọc và Ghép nối

8.

Bài tập viết thư tổng hợp

9.

BTVN - Luyện tập về các thì hiện tại - Có video chữa

10.

BTVN - Luyện tập về các thì quá khứ - Có video chữa

11.

BTVN - Luyện tập Các loại mệnh đề - Có video chữa

12.

BTVN - Luyện tập về thì hiện tại đơn

13.

BTVN - Các phụ âm

14.

BTVN - Unit 1 - tiếng Anh 9 mới

15.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

16.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HKII - tiếng Anh 9 mới

17.

Kiểm tra 45 phút - lần 3 - HKII - tiếng Anh 9 mới

18.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

19.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

20.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 1

21.

Kiểm tra 15 phút - lần 1 - HKI - tiếng Anh 9

22.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

23.

BTVN - Unit 3 - tiếng Anh 9

24.

BTVN - Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh 9 - Đề 1

25.

BTVN - Unit 6 - tiếng Anh 9

26.

BTVN - Kiểm tra giữa HKII - tiếng Anh 9 - Đề số 1

27.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

28.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng

29.

BTVN - Kiểm tra cuối học kì I - Đề số 01 (Có video chữa)

30.

BTVN - Thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành (có video chữa)

31.

BTVN - Câu điều kiện (có video chữa)

32.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

33.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT An Giang - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

34.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

35.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Khánh Hòa - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

36.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Đồng Nai - Có lời giải chi tiết (năm học 2021 - 2022)

37.

Đề thi vào 10 môn Anh - trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

38.

Đề thi vào 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Bình Dương - năm học 2022 - 2023

39.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

40.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

41.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Bình Dương - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

42.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Bạc Liêu - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

43.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

44.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Hồ Chí Minh - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

45.

Đề thi vào 10 môn Anh - Hệ chuyên - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh - Có lời giải chi tiết (năm học 2020 - 2021)

46.

BTVN - Từ loại (có video chữa)

47.

BTVN - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

48.

BTVN - Một số cụm động từ thông dụng (có video chữa)

49.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 1 (có video chữa)

50.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

51.

BTVN - Ôn tập ngữ âm (Có video chữa)

52.

BTVN - Ôn tập động từ khuyết thiếu (Có video chữa)

Xem thêm

[S3+] - 46 đề thi chính thức vào 10 môn Tiếng Anh năm 2023 - 2024 - có lời giải chi tiết

[S1] - Thầy Kim Long - Nền Tảng Tiếng Anh lớp 9 Năm 2024 (chương trình SGK hê 7 năm)

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

5. Unit 4. Learning a New Language

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 9. Natural Disasters

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 10. Life on Other Planets

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

[S2+] - Cô Hoàn - Khóa luyện thi 4 kỹ năng vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2024

[S+] - Cô Hoàn - Khóa luyện đề thi năng lực A2 môn Anh năm 2024 - có video chữa

1.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

2.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 2 - Có video chữa

3.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

4.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 4 - Có video chữa

5.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 5 - Có video chữa

6.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 6 - Có video chữa

7.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 7 - Có video chữa

8.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 8 - Có video chữa

9.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 9 - Có video chữa

10.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 10 - Có video chữa

11.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 11 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 12 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 13 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 14 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 15 (Có lời giải chi tiết)

[S3] - Cô Hoàn - Khóa luyện đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2024 (Có video chữa)

1.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

2.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 1 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 4 (Có video chữa)

6.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 5 (Có video chữa)

7.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 8 (Có video chữa)

10.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 11 (Có video chữa)

13.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 12 (Có video chữa)

14.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 13 (Có video chữa)

15.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 14 (Có video chữa)

16.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 15 (Có video chữa)

17.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 16 (Có video chữa)

18.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 17 (Có video chữa)

19.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 18 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 19 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 20 (Có lời giải chi tiết)

[S0] - Cô Thắng - Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 mất gốc Năm 2024

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

[S2] - Cô Thắng - Khóa luyện thi vào 10 môn tiếng Anh năm 2024

1. Ngữ âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Ngữ pháp cơ bản và nâng cao

Số đề thi: 54 Đã phát hành

[S4] - Cô Lan - Khóa Tổng ôn Ngữ Pháp vào 10 môn Tiếng Anh - năm 2024

1.

BTVN - Ngữ âm và Trọng âm cơ bản (có video chữa)

2.

BTVN - Từ loại (có video chữa)

3.

BTVN - Các cấp so sánh của tính từ, trạng từ (có video chữa)

4.

BTVN - Các cấu trúc so … that, such … that, too, enough (có video chữa)

5.

BTVN - Phân biệt DT đếm được – không đếm được, các từ chỉ số lượng some/ many/ any/ few/ a few/ a lot/ … (có video chữa)

6.

BTVN - Các thời ĐT - Phần 1 (có video chữa)

7.

BTVN - Các thời ĐT - Phần 2 (có video chữa)

8.

BTVN - Câu hỏi đuôi (có video chữa)

9.

BTVN - Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø (có video chữa)

10.

BTVN - Động từ nguyên mẫu (có ‘to’ và không có ‘to’), Danh động từ (có video chữa)

11.

BTVN - Cấu trúc câu bị động (có video chữa)

12.

BTVN - Câu ao ước; Cấu trúc với would rather (có video chữa)

13.

BTVN - Các loại câu điều kiện (có video chữa)

14.

BTVN - Các loại câu gián tiếp (có video chữa)

15.

BTVN - Câu phức và câu ghép (có video chữa)

16.

BTVN - Mệnh đề quan hệ (có video chữa)

17.

BTVN - Giới từ (Có video chữa)

18.

BTVN - Một số cụm động từ thông dụng (có video chữa)

19.

BTVN - Một số câu giao tiếp thường gặp (có video chữa)

20.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 1 (có video chữa)

21.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 2 (có video chữa)

22.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 3 (có video chữa)

23.

BTVN - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng 4 (có video chữa)

[S+] - Cô Phương Linh - Khóa ôn tập học kì 1 tiếng Anh lớp 9 - năm 2024

1. NGỮ ÂM

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. TỪ VỰNG

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. NGỮ PHÁP

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. LUYỆN ĐỀ THI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S+] - Cô Phương Linh - Khóa ôn hè tiếng Anh 8 lên lớp 9 - năm 2024

1.

BTVN - Thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành (có video chữa)

2.

BTVN - Phân biệt V + to V, Vinf và Ving (có video chữa)

3.

BTVN - Mạo từ a/an/the (có video chữa)

4.

BTVN - So sánh cơ bản và mở rộng (có video chữa)

5.

BTVN - Trọng âm cơ bản và mở rộng (có video chữa)

6.

BTVN - Liên từ (có video chữa)

7.

BTVN - Ôn tập học kì 1 (có video chữa)

8.

BTVN - Câu điều kiện (có video chữa)

9.

BTVN - Câu gián tiếp phần 1 (có video chữa)

10.

BTVN - Câu gián tiếp phần 2 (có video chữa)

11.

BTVN - Ôn tập học kì II (có video chữa)

12.

BTVN - Ôn tập kĩ năng làm bài (có video chữa)

[S+] - Khóa đề thi học kì tiếng Anh lớp 9 (Chương trình SGK hệ 10 năm) năm 2024 (có lời giải chi tiết)

[S3+] - 46 đề thi chính thức vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023 - có lời giải chi tiết

[S3+] - 40 đề thi chính thức vào 10 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 - có lời giải chi tiết

[S3] - 45 Đề thi chính thức vào 10 môn Anh năm 2020 (có lời giải chi tiết)

[S1] - Cô Hoàn - Nền Tảng Tiếng Anh 9 Năm 2024 (chương trình SGK Hệ 10 năm)

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. Viet Nam: Then and Now

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Unit 7. Recipes and Eating Habits

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 9. English in the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 11. Changing Roles in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com