Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Tiếng Anh lớp 9.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY NGUYỄN KIM LONG - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 BÁM SÁT SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 2019

1. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK - thầy Nguyễn Kim Long

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 14/05/2018

2. Thi Online - Unit 1. A Visit from a Pen Pal

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. Clothing

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. A Trip to the Countryside

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKI - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 21/08/2018

6. Thi Online - Unit 4. Learning a New Language

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 06/09/2018

7. Thi Online - Unit 5. The media

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 03/10/2018

8. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKI - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 30/10/2018

9. Thi Online - Unit 6. The Environment

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 15/11/2018

10. Thi Online - Unit 7. Saving Energy

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 12/12/2018

11. Thi Online - Unit 8. Celebrations

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 08/01/2019

12. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra giữa HKII - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 04/02/2019

13. Thi Online - Unit 9. Natural Disaters

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 10/02/2019

14. Thi Online - Unit 10. Life on Other Planets

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 09/03/2019

15. Thi Online - Ôn tập & Kiểm tra cuối HKII - tiếng Anh 9

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 27/03/2019

CÔ QUANG THỊ HOÀN - KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2019

1. Thi Online - Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 14/05/2018

2. Thi Online - Unit 1. Local Environment

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. City Life

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. Teen Stress and Pressure

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 15/08/2018

6. Thi Online - Unit 4. Life in the Past

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 23/08/2018

7. Thi Online - Unit 5. Wonders of Viet Nam

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 17/09/2018

8. Thi Online - Unit 6. Viet Nam: Then and Now

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 12/10/2018

9. Thi Online - Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 06/11/2018

10. Thi Online - Ôn thi học kỳ I

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 14/11/2018

11. Thi Online - Unit 7. Recipes and Eating Habits

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 19/11/2018

12. Thi Online - Unit 8. Tourism

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 14/12/2018

13. Thi Online - Unit 9. English in the World

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 08/01/2019

14. Thi Online - Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 28/01/2019

15. Thi Online - Unit 10. Space Travel

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 01/02/2019

16. Thi Online - Unit 11. Changing Roles in Society

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 19/02/2019

17. Thi Online - Unit 12. My Future Career

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 08/03/2019

18. Thi Online - Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 25/03/2019

19. Thi Online - Ôn thi học kỳ II

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 28/03/2019

CÔ QUANG THỊ HOÀN - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI NĂNG LỰC A2 MÔN ANH 2019 - CÓ VIDEO CHỮA

CÔ KIỀU THỊ THẮNG_ MÔN TIẾNG ANH_LỚP 9_KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 LUYỆN THI VÀO 10 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

1. Thi Online - Giới thiệu khóa học lớp 9

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 01/05/2018

2. Thi Online - Ngữ âm

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Ngữ pháp cơ bản và nâng cao

 • Số đề thi: 32
 • Đang phát hành ... loading

4. Thi Online - Đề luyện thi vào 10 CHUYÊN và KHÔNG CHUYÊN

 • Số đề thi: 20
 • Ngày phát hành: 08/01/2019

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 9_KHÓA TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC 2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com