Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

2.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 1 - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Bình Dương (Năm học 2018 - 2019) (có lời giải chi tiết)

5.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

6.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

7.

Thi online _ Unit 1_ tiếng Anh 9 mới_ Có lời giải chi tiết

8.

Kiểm tra 15 phút_lần 1_HKI_tiếng Anh 9 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Trường THPT chuyên Hưng Yên - Hệ chung (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Nguyên âm đơn - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi vào 10 môn Anh - sở GD&ĐT Bình Dương (Có lời giải chi tiết)

12.

Thi online - Unit 3 - tiếng Anh 9 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi chính thức vào 10 môn Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Năm học 2019 - 2020) (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S1 - Cô Hoàn - Khóa tiếng Anh lớp 9 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2

Sắp thi 05/07/2020

6. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2

Sắp thi 25/07/2020
Sắp thi 14/08/2020
Sắp thi 03/09/2020

9. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 1

Sắp thi 09/09/2020
Sắp thi 13/09/2020

11. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2

Sắp thi 03/10/2020
Sắp thi 23/10/2020
Sắp thi 12/11/2020

14. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2

Sắp thi 18/11/2020
Sắp thi 08/12/2020

16. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2

Sắp thi 28/12/2020
Sắp thi 17/01/2021

18. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 1

Sắp thi 23/01/2021

Xem thêm

S3 - Cô Hoàn - Khóa đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh năm 2021 (Có video chữa)

1.

Đề minh họa vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Hà Nội (Có video chữa)

2.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 1 (Có video chữa)

3.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 2 (Có video chữa)

4.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 3 (Có video chữa)

5.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 4 (Có video chữa)

6.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 5 (Có video chữa)

7.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 6 (Có video chữa)

8.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 7 (Có video chữa)

9.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 8 (Có video chữa)

10.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 9 (Có video chữa)

11.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 10 (Có video chữa)

12.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 11 (Có video chữa)

13.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 12 (Có video chữa)

14.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 13 (Có video chữa)

15.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 14 (Có video chữa)

16.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 15 (Có video chữa)

17.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 16 (Có video chữa)

18.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 17 (Có video chữa)

19.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 18 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 19 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh - Đề 20 (Có lời giải chi tiết)

Cô Hoàn - Khóa luyện đề thi năng lực A2 môn Anh năm 2021 - có video chữa

1.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 1 - Có video chữa

2.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 2 - Có video chữa

3.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 3 - Có video chữa

4.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 4 - Có video chữa

5.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 5 - Có video chữa

6.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 6 - Có video chữa

7.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 7 - Có video chữa

8.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 8 - Có video chữa

9.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 9 - Có video chữa

10.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 10 - Có video chữa

11.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 11 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 12 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 13 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 14 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề luyện thi năng lực A2 môn tiếng Anh - Đề số 15 (Có lời giải chi tiết)

S2+ - Cô Hoàn - Khóa luyện thi 4 kỹ năng vào lớp 10 môn tiếng Anh chương trình mới năm 2021

1. Luyện tập Kỹ năng Nói (Speaking)

Số đề thi: 6 Đang phát hành... loading

Sắp thi 12/08/2020
Sắp thi 15/09/2020
Sắp thi 21/10/2020

S1 - Thầy Long - Khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. A Visit from a Pen Pal

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Clothing

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 20/07/2020
Sắp thi 26/07/2020

6. Unit 5. The media

Số đề thi: 2

Sắp thi 22/08/2020
Sắp thi 18/09/2020

8. Unit 6. The Environment

Số đề thi: 2

Sắp thi 24/09/2020

9. Unit 7. Saving Energy

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/10/2020

10. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/11/2020
Sắp thi 11/12/2020
Sắp thi 17/12/2020
Sắp thi 13/01/2021
Sắp thi 09/02/2021

Xem thêm

S2 - Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 luyện thi vào 10 cơ bản và nâng cao năm 2021

1. Ngữ âm

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Ngữ pháp cơ bản và nâng cao

Số đề thi: 55 Đang phát hành... loading

Sắp thi 02/01/2021

S2+ - Cô Thắng - Khóa hướng dẫn cách làm bài luận tiếng Anh 9 thi vào 10 chuyên năm 2021

1.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 1 - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 2 - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 3 - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 4 - Có lời giải chi tiết

5.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 5 - Có lời giải chi tiết

6.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 6

7.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 7

8.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 8

9.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 9

10.

Thi online - Bài tự luận tiếng Anh - Bài 10

S0 - Cô Thắng - Khóa tiếng Anh lớp 9 dành cho học sinh mất gốc năm 2021

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Sắp thi 18/08/2020
Sắp thi 27/09/2020

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10

Sắp thi 14/11/2020

Khóa đề thi học kì môn Anh lớp 9 chương trình mới năm 2021 (có lời giải chi tiết)

S3 - 99 Đề thi chính thức vào 10 môn Anh năm 2020 (có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com