Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Unit 1 - tiếng Anh 9 mới

2.

Kiểm tra 45 phút - lần 3 - HKII - tiếng Anh 9 mới

3.

Kiểm tra 15 phút - lần 2 - HKII - tiếng Anh 9 mới

4.

Đề thi HKII tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

5.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 9 - Đề số 1

6.

Đề thi HKI tiếng Anh 9 chương trình mới - Đề số 1

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 9 - Đề số 1

[S1] - Cô Hoàn - Nền Tảng Tiếng Anh 9 Năm 2023 (chương trình SGK mới)

1. Unit 1. Local Environment

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. City Life

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Teen Stress and Pressure

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 ( Units 1 - 2 - 3 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Life in the Past

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Wonders of Viet Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 6. Viet Nam: Then and Now

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Review 2 ( Units 4 - 5 - 6 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Ôn thi học kì I

Số đề thi: 6 Đã phát hành

11. Unit 7. Recipes and Eating Habits

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Tourism

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 9. English in the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Review 3 ( Units 7 - 8 - 9 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 10. Space Travel

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 11. Changing Roles in Society

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 12. My Future Career

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Review 4 ( Units 10 - 11 - 12 )

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Ôn thi học kì II

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com