Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Ôn tập ngữ âm (Có video chữa)

2.

BTVN - Kiểm tra cuối học kì I - Đề số 01 (Có video chữa)

3.

BTVN - Ôn tập động từ khuyết thiếu (Có video chữa)

[S+] - Cô Phương Linh - Khóa ôn tập học kì 1 tiếng Anh lớp 9 - năm 2023

1. NGỮ ÂM

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. TỪ VỰNG

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. NGỮ PHÁP

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. LUYỆN ĐỀ THI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com