Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tổng hợp tiếng Anh - Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

2.

BTVN - Động từ to be và các đại từ nhân xưng

3.

BTVN - Các nguyên âm đơn - Khóa tiếng Anh cho học sinh mất gốc lớp 9

[S0] - Cô Thắng - Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 mất gốc Năm 2023

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com