Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 3

Đề thi online Môn Anh lớp 3

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Unit 1 tiếng Anh 3 mới - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 3 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

S1 - Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1: Hello

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2: What Is Your Name?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3: This Is Tony

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4: How Old Are You?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 5: Are They Your Friends?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Unit 6: Stand up!

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 7: That Is My School

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 8: This Is My Pen

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 9: What Colour Is It?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 23/09/2020
Sắp thi 05/10/2020
Sắp thi 13/10/2020

14. Unit 11: This Is My Family

Số đề thi: 1

Sắp thi 17/10/2020

15. Unit 12: This Is My House

Số đề thi: 1

Sắp thi 29/10/2020

16. Unit 13: Where is My Book?

Số đề thi: 1

Sắp thi 10/11/2020
Sắp thi 22/11/2020
Sắp thi 04/12/2020
Sắp thi 16/12/2020
Sắp thi 24/12/2020
Sắp thi 05/01/2021
Sắp thi 17/01/2021
Sắp thi 29/01/2021

24. Unit 20: Where is Sa Pa?

Số đề thi: 1

Sắp thi 10/02/2021
Sắp thi 22/02/2021
Sắp thi 02/03/2021

Xem thêm

Khóa đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com