Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Anh lớp 3

Đề thi online Môn Anh lớp 3

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Unit 1 tiếng Anh 3 mới

2.

BTVN - Unit 11 tiếng Anh 3 mới

3.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 3 mới - Đề số 2

4.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 3 mới - Đề số 3

5.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 3 mới - Đề số 4

6.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 3 mới - Đề số 5

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 3 - Đề số 1

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 3 - Đề số 2

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 3 - Đề số 3

10.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 3 - Đề số 4

11.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 3 - Đề số 5

12.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 3 - Đề số 1

13.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 3 - Đề số 2

14.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 3 - Đề số 3

15.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 3 - Đề số 4

16.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 3 - Đề số 5

17.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 3 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 3 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 3 mới - Đề số 2

20.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 3 mới - Đề số 3

21.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 3 mới - Đề số 4

22.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 3 mới - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - năm 2022

1. Unit 1: Hello

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2: What Is Your Name?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3: This Is Tony

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4: How Old Are You?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 5: Are They Your Friends?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 6: Stand up!

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 7: That Is My School

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 8: This Is My Pen

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 9: What Colour Is It?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 11: This Is My Family

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 12: This Is My House

Số đề thi: 1 Đã phát hành

17. Unit 13: Where is My Book?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Unit 15: Do You Have any Toys?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

22. Unit 16: Do You Have any Pets?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

23. Unit 17: What Toys do You Like?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

24. Unit 18: What Are You Doing?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

25. Unit 19: They Are in the Park

Số đề thi: 1 Đã phát hành

26. Unit 20: Where is Sa Pa?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

27. Review 4 (Unit 16,17,18,19,20)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Khóa đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com