Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Việt lớp 3

Đề thi online Môn Tiếng Việt lớp 3

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Nhà ảo thuật - Chương trình xiếc đặc sắc - Có lời giải chi tiết

2.

Phiếu bài tập - Đối đáp với vua - Tiếng đàn - Có lời giải chi tiết

3.

Phiếu bài tập - Hội vật; Hội đua voi ở Tây Nguyên - Có lời giải chi tiết

4.

Phiếu bài tập - Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử - Rước đèn ông sao - Có lời giải chi tiết

5.

Phiếu bài tập - Cuộc chạy đua trong rừng - Cùng vui chơi - Có lời giải chi tiết

6.

Phiếu bài tập - Buổi học thể dục - Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - Có lời giải chi tiết

7.

Phiếu bài tập - Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - Một mái nhà chung - Có lời giải chi tiết

8.

Phiếu bài tập - Bác sĩ Y-éc-xanh - Bài hát trồng cây - Có lời giải chi tiết

9.

Phiếu bài tập - Người đi săn và con vượn - Cuốn sổ tay - Có lời giải chi tiết

10.

Phiếu bài tập - Cóc kiện Trời - Mặt trời xanh của tôi - Có lời giải chi tiết

11.

Phiếu bài tập - Sự tích chú Cuội cung trăng - Mưa - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

16.

Đề thi giữa học kì môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

18.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

19.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 6 - Có lời giải chi tiết

23.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 7 - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 8 - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 9 - Có lời giải chi tiết

26.

Đề thi cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 10 - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi giữa học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 1 - Có lời giải chi tiết

33.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 2 - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 3 - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 4 - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề số 5 - Có lời giải chi tiết

37.

Phiếu bài tập - Phân biệt l/n s/x ch/tr d/gi/r - Có lời giải chi tiết

38.

Phiếu bài tập - Cậu bé thông minh - Hai bàn tay em - Có lời giải chi tiết

39.

Phiếu bài tập - Ai có lỗi - Cô giáo tí hon - Có lời giải chi tiết

40.

Phiếu bài tập - Chiếc áo len - Quạt cho bà ngủ - Có lời giải chi tiết

41.

Phiếu bài tập - Người mẹ - Ông ngoại - Có lời giải chi tiết

42.

Phiếu bài tập - Người lính dũng cảm - Cuộc họp của chữ viết - Có lời giải chi tiết

43.

Phiếu bài tập - Bài tâp làm văn - Nhớ lại buổi đầu đi học - Có lời giải chi tiết

44.

Phiếu bài tập - Trận đấu dưới lòng đường - Bận - Có lời giải chi tiết

45.

Phiếu bài tập - Các em nhỏ và cụ già - Tiếng ru - Có lời giải chi tiết

46.

Phiếu bài tập - Ôn tập giữa học kỳ I về Luyện từ và câu - Có lời giải chi tiết

47.

Phiếu bài tập - Giọng quê hương - Thư gửi bà - Có lời giải chi tiết

48.

Phiếu bài tập - Đất quý, đất yêu - Vẽ quê hương - Có lời giải chi tiết

49.

Phiếu bài tập - Nắng Phương Nam - Cảnh đẹp non sông - Có lời giải chi tiết

50.

Phiếu bài tập - Người con của Tây Nguyên - Cửa Tùng - Có lời giải chi tiết

51.

Phiếu bài tập - Người liên lạc nhỏ - Nhớ Việt Bắc - Có lời giải chi tiết

52.

Phiếu bài tập - Hũ bạc của người cha - Nhà rông ở Tây Nguyên - Có lời giải chi tiết

53.

Phiếu bài tập - Đôi bạn - Về quê ngoại - Có lời giải chi tiết

54.

Phiếu bài tập - Mồ Côi xử kiện - Anh đom đóm - Có lời giải chi tiết

55.

Phiếu bài tập - Ôn tập về Luyện từ và câu - Có lời giải chi tiết

56.

Phiếu bài tập - Hai Bà Trưng - Báo cáo kết quả tháng thi đua - Có lời giải chi tiết

57.

Phiếu bài tập - Ở lại với chiến khu - Chú ở bên Bác Hồ - Có lời giải chi tiết

58.

Phiếu bài tập - Ông tổ nghề thêu - Bàn tay cô giáo - Có lời giải chi tiết

59.

Phiếu bài tập - Nhà bác học và bà cụ - Cái cầu - Có lời giải chi tiết

Xem thêm

[S1] - Cô Huyền - Tiếng Việt 3 - Năm 2022

1. Tuần 1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Chính tả

Số đề thi: 11 Đã phát hành

3. Tuần 2

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Tuần 3

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Tuần 4

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Tuần 5

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Tuần 6

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Tuần 7

Số đề thi: 3 Đã phát hành

9. Tuần 8

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Tuần 9

Số đề thi: 3 Đã phát hành

11. Tuần 10

Số đề thi: 3 Đã phát hành

12. Tuần 11

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Tuần 12

Số đề thi: 3 Đã phát hành

14. Tuần 13

Số đề thi: 3 Đã phát hành

15. Tuần 14

Số đề thi: 3 Đã phát hành

16. Tuần 15

Số đề thi: 3 Đã phát hành

17. Tuần 16

Số đề thi: 3 Đã phát hành

19. Tuần 17

Số đề thi: 3 Đã phát hành

20. Tuần 18

Số đề thi: 3 Đã phát hành

21. Tuần 19

Số đề thi: 3 Đã phát hành

23. Tuần 20

Số đề thi: 3 Đã phát hành

24. Tuần 21

Số đề thi: 3 Đã phát hành

25. Tuần 22

Số đề thi: 3 Đã phát hành

26. Tuần 23

Số đề thi: 3 Đã phát hành

27. Tuần 24

Số đề thi: 3 Đã phát hành

28. Tuần 25

Số đề thi: 3 Đã phát hành

29. Tuần 26

Số đề thi: 3 Đã phát hành

31. Tuần 27

Số đề thi: 3

Sắp thi 16/02/2022

32. Tuần 28

Số đề thi: 3 Đã phát hành

33. Tuần 29

Số đề thi: 3 Đã phát hành

34. Tuần 30

Số đề thi: 3 Đã phát hành

35. Tuần 31

Số đề thi: 3 Đã phát hành

36. Tuần 32

Số đề thi: 3 Đã phát hành

38. Tuần 33

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

39. Tuần 34

Số đề thi: 3 Đang phát hành... loading

40. Tuần 35

Số đề thi: 3

Sắp thi 22/04/2022

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com