Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 5

Đề thi online Môn Toán lớp 5

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Ôn tập khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số (có lời giải chi tiết)

2.

Phiếu bài tập - Kiểm tra chương 1 (có lời giải chi tiết)

3.

Phiếu bài tập - Ôn tập: Khái niệm về phân số (có lời giải chi tiết)

4.

Phiếu bài tập - Khái niệm số thập phân. Hàng của số thập phân (Có lời giải chi tiết)

5.

Phiếu bài tập - So sánh hai số thập phân (Có lời giải chi tiết)

6.

Phiếu bài tập - Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiết 1) (Có lời giải chi tiết)

7.

Phiếu bài tập - Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (có lời giải chi tiết)

8.

Phiếu bài tập - Biểu đồ hình quạt (có lời giải chi tiết)

9.

Phiếu bài tập - Cộng, trừ số đo thời gian (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HK2 Toán 5 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

18.

Phiếu bài tập NC: Các bài toán về cấu tạo số và chữ số (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Phiếu bài tập NC: Các bài toán về tận cùng của số và tính chẵn lẻ (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

22.

Phiếu bài tập NC: Các bài toán về quan hệ giữa các phép tính (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi HK2 Toán 5 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề luyện số 1 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề luyện số 6 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

30.

Phiếu bài tập - Ôn tập về LẬP SỐ TỰ NHIÊN (có lời giải chi tiết)

31.

Phiếu bài tập - Các bài toán về xét chữ số tận cùng của số - Dạng 1 (có lời giải chi tiết)

32.

Phiếu bài tập - Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số tự nhiên - Dạng 1 (có lời giải chi tiết)

33.

Phiếu bài tập - Dấu hiệu chia hết. Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết các số tự nhiên, xác định các chữ số chưa biết của số tự nhiên (có lời giải chi tiết)

34.

Phiếu bài tập NC - Dạng 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian (có lời giải chi tiết)

35.

Phiếu bài tập - Tìm tỉ số phần trăm của hai số (có lời giải chi tiết)

36.

Phiếu bài tập - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (có lời giải chi tiết)

37.

Phiếu bài tập - Tìm quy luật của dãy số (có lời giải chi tiết)

38.

Đề luyện thi vào lớp 6 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

39.

Đề luyện thi vào lớp 6 - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

42.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

44.

Đề thi giữa HK1 - Toán 5 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

47.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

48.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề thi giữa HK2 - Toán 5 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

50.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề thi HK1 Toán 5 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

56.

Phiếu bài tập - Diện tích hình thang. Mở rộng diện tích hình thang (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1+] - Khóa Toán 5 Nâng Cao - Luyện thi vào lớp 6 - Cô Quách Nhuần - 2022

2. Cấu tạo số tự nhiên

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Các bài toán về dãy số

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Tỉ số phần trăm

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Chuyển động

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

12. Luyện Đề ĐGNL Toán - Ôn thi vào lớp 6

Số đề thi: 17 Đang phát hành... loading

13. Phân số

Số đề thi: 6 Đã phát hành

14. Toán việc chung, việc riêng

Số đề thi: 3 Đã phát hành

15. Số thập phân

Số đề thi: 4 Đã phát hành

16. Hình học

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

Xem thêm

[S3] - Luyện đề thi ĐGNL - Tuyển Sinh Vào Lớp 6 - Môn Toán

1.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 6 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 7 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 8 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 9 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 10 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 11 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 12 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 13 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 14 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 15 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 16 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 17 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 18 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 19 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 20 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 21 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 22 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 23 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 24 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề ĐGNL Tuyển sinh vào lớp 6 - Môn Toán - Đề số 25 (có lời giải chi tiết)

[S3] - Đề thi học kì Toán 5 - Có lời giải chi tiết - 2022

2. Đề thi học kì II môn Toán lớp 5

Số đề thi: 26 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com