Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi miễn phí

1.

Thi online 1 - Unit 2 tiếng Anh 5 mới - Có lời giải chi tiết

2.

Thi online 2 - Unit 2 tiếng Anh 5 mới - Có lời giải chi tiết

3.

Thi online 2 - Unit 12 tiếng Anh 5 mới - Có lời giải chi tiết

4.

Thi online 1 - Unit 19 tiếng Anh 5 mới - Có lời giải chi tiết

Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 5 SGK chương trình mới - năm 2020

1. Unit 1: What Is Your Address?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4: Did You Go To The Party?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 7: How Do You Learn English?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8: What Are You Reading?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 10: When Will Sports Day Be?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Unit 16: Where Is The Post Office?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

25. Review 4 (Unit 16,17,18,19,20)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com