`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 5

Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 5 SGK chương trình mới

1. Unit 1: What Is Your Address?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4: Did You Go To The Party?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

Số đề thi: 1

Sắp thi 05/07/2019

8. Unit 7: How Do You Learn English?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8: What Are You Reading?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 10: When Will Sports Day Be?

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Sắp thi 17/09/2019
Sắp thi 26/09/2019
Sắp thi 01/10/2019
Sắp thi 14/10/2019
Sắp thi 27/10/2019
Sắp thi 09/11/2019
Sắp thi 22/11/2019
Sắp thi 05/12/2019
Sắp thi 14/12/2019
Sắp thi 27/12/2019
Sắp thi 09/01/2020
Sắp thi 22/01/2020
Sắp thi 17/02/2020
Sắp thi 26/02/2020

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com