Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Tiếng Anh lớp 5.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 5 SGK chương trình mới

1. Thi Online - Giới thiệu tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 01/06/2018

2. Thi Online - Unit 1: What Is Your Address?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Unit 4: Did You Go To The Party?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

7. Thi Online - Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

8. Thi Online - Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

9. Thi Online - Unit 7: How Do You Learn English?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

10. Thi Online - Unit 8: What Are You Reading?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

11. Thi Online - Unit 9: What Did You See At The Zoo?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

12. Thi Online - Unit 10: When Will Sports Day Be?

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

13. Thi Online - Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

14. Thi Online - Ôn tập HKI tiếng Anh lớp 5 mới

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 13/11/2018

15. Thi Online - Unit 11: What Is The Matter With You?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 20/11/2018

16. Thi Online - Unit 12: Do not ride your bike too fast!

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 04/12/2018

17. Thi Online - Unit 13: What do you do in your free time?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 18/12/2018

18. Thi Online - Unit 14: What Happened In The Story?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/01/2019

19. Thi Online - Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 14/01/2019

20. Thi Online - Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 28/01/2019

21. Thi Online - Unit 16: Where Is The Post Office?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 08/02/2019

22. Thi Online - Unit 17: What Would You Like To Eat?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 22/02/2019

23. Thi Online - Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 02/03/2019

24. Thi Online - Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 10/03/2019

25. Thi Online - Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 18/03/2019

26. Thi Online - Review 4 (Unit 16,17,18,19,20)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 26/03/2019

27. Thi Online - Ôn tập HKII tiếng Anh lớp 5 mới

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 30/03/2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com