Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Xét 4 tế bào sinh dục trong một cá thể ruồi giấm cái có kiểu gen frac{AB}{ab}frac{De}{dE} . 4 tế bào trên giảm phân tạo ra số loại trứng tối đa có thể có là:

Câu hỏi số 2:

Xét tổ hợp gen \frac{Ab}{aB}Dd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là:

Câu hỏi số 3:

Kiểu gen \frac{AB}{ab} có hoán vị gen với tần số 30% thì tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là:

Câu hỏi số 4:

Bốn gen (A,B,C và D) là trên cùng một nhiễm sắc thể. Thu được tần số chao đổi chéo như sau (A - B 19%; B - C 14%; A - C 5%; B - D 2%; A - D 21%; C - D 16%). Trình tự chính xác các gen là:

Câu hỏi số 5:

Đột biến nào dưới đây làm thay đổi nhóm gen liên kết :

Câu hỏi số 6:

Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai \frac{AB}{ab}Dd x \frac{AB}{ab}dd, nếu xảy ra hoán vi gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiếu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ

Câu hỏi số 7:

Hoán vị gen có vai trò

1. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

2. Tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau.

3. Sử dụng để lập bản đồ di truyền.

4. Làm thay đổi cấu trúc NST.

Phương án đúng là: 

Câu hỏi số 8:

Trên 1 NST, xét 4 gen A,B,C,D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là AB = 1,5cM, BC = 16,5cM, BD = 3,5cM, AC = 18cM, CD = 20 cM . Trật tự đúng của các gen trên NST đó là: 

Câu hỏi số 9:

Ở cà chua thân cao, quả đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp quả vàng, lai các cây cà chua thân cao, quả đỏ với nhau, đời lai thu được 21 cây cao quả vàng: 40 cây cao quả đỏ: 20 cây thấp quả đỏ. Kiểu gen của bố mẹ là: 

Câu hỏi số 10:

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hoa trắng. Lai cây thân cao hoa đỏ với cây thân thấp hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao hoa trắng : 37,5% cây thân thấp hoa đỏ: 12,5% cây thân cao hoa đỏ: 12,5% cây thân thấp hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là: 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com