Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luyện thi đại học môn sinh

Tổng hợp bộ đề luyện theo chuyên đề, bộ đề thi thử đại học môn sinh năm 2014 của thầy cô giáo trên Tuyensinh247 và các trường THPT trên cả nước. Đề thi thử môn sinh được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm thi onlne, tính giờ, tính điểm và có đáp án, lời giải chi tiết cho từng câu. Đặc biệt sẽ có xếp hạng cá nhân và xếp hạng theo trường mỗi bài thi môn Sinh.

 • icon

  18 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  49,295 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,524,962 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Sinh lớp 12

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

314 bài tập
12 dạng bài

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

392 bài tập
16 dạng bài

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

258 bài tập
8 dạng bài

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

319 bài tập
14 dạng bài

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

425 bài tập
7 dạng bài

Di truyền Menđen

684 bài tập
8 dạng bài

Di truyền tương tác gen

164 bài tập
4 dạng bài

Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

294 bài tập
13 dạng bài

Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

119 bài tập
5 dạng bài

Tổng hợp quy luât di truyền

1110 bài tập
4 dạng bài

Di truyền học quần thể

478 bài tập
5 dạng bài

Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

381 bài tập
1 dạng bài

Di truyền học người

292 bài tập
4 dạng bài

Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

561 bài tập
2 dạng bài

Phát sinh sự sống và phát sinh loài người

95 bài tập
1 dạng bài

Sinh thái học cá thế và quần thể

319 bài tập
1 dạng bài

Sinh thái học quần xã

124 bài tập
1 dạng bài

Sinh thái học hệ sinh thái

201 bài tập
1 dạng bài
Bài tập Môn Sinh lớp 12 mới nhất

Câu 1

Lai phân tích ruồi cái thân xám, cánh dài (A-B-) với ruồi đực thân đen, cánh cụt được thế hệ lai gồm 188 xám –cụt 187 đen –dài, 62 xám – dài, 63 đen –cụt. Kiểu gen của P sẽ là.

 

A. AB/ab.                   

B. AB/aB.           

C. Ab/aB.            

D. AB/Ab

Tổng hợp quy luât di truyền - Câu hỏi : 19195

Câu 2

Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hoà của Opêron Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường?

A. Opêron Lac sẽ chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactôza.

B. Opêron Lac sẽ không họat động ngay cả khi môi trường có lactôza.

C. Opêron Lac sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactôza.

D. Opêron Lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào.

Vật chất di truyền cấp độ phân tử - Câu hỏi : 53460

Câu 3

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3900 liên kết hidro và có tỉ lệ  \frac{A}{G} = \frac{2}{3}  .Gen này bịđột biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:                                                                                              

A. A = T = 600; G = X = 899.                           

B. A = T = 600; G = X = 900.      

C. A = T = 900; G = X = 599.                          

D.  A = T = 599; G = X = 900.

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử - Câu hỏi : 11368

Câu 4

Một gen A có 2998 liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit, gen này bị đột biến điểm thành gen a, khi gen a nhân đôi liên tiếp 3 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 20986 nuclêôtit tự do. Đột biến gen A thành gen a thuộc dạng:

A. Thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.

B. Mất một cặp nuclêôtit.

C. Thêm một cặp nuclêôtit.

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử - Câu hỏi : 57107

Câu 5

Loại biến dị không được xếp cùng loại với các loại biến dị còn lại là:

A. Biến dị tạo thể chứa 9 nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm.

B. Biến dị tạo ra hội chứng Đao ở người.

C. Biến dị tạo ra hội chứng claiphentơ ở người.

D. Biến dị tạo ra thể mắt dẹt ở ruồi giấm.

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử - Câu hỏi : 45568

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com