Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Câu 1: Giải phương trình: \sqrt[3]{2x - 1}  -  \sqrt[3]{x - 1} = 1

A. 0

B. 1

C. 2

D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu hỏi : 60329

Câu 2: Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

2x6 + y2 – 2x3y = 320

A. (2; -2); (2;6), (- 2; 2); (2; -6),

B. (2; -2); (2;6), (- 2; 2); 

C. (2; -2); (- 2; 2); (-2; -6),

D. (2;6), (- 2; 2); (-2; -6),

Câu hỏi : 60257

Câu 3: Giải phương trình x2\sqrt{x + 3} = 3

A. x = 1, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

B. x = -1, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

C. x = 2, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60203

Câu 4: Giải phương trình  X3 + ax2 + bx + 1 = 0 biết rằng a, b, là các số hữu tỉ và 1 + √2 là 1 nghiệm của phương trình

A. 1 + √2

B. 1 - √2

C. 1

D. cả 3 đáp án trên

Câu hỏi : 60177

Bài 5:

Cho phương trình: x3\frac{1}{x^3} - (m + 1)(x - \frac{1}{x}) + m - 3 = 0 (1)

Câu 1: Giải phương trình khi m = 2

A. x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}

B. x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}

C. x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60166

Câu 2: Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm dương phân biệt

A. 11/4

B. 5

C. Vô nghiệm

D. cả A và B

Câu hỏi : 60167

Câu 6: Giải phương trình x2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x + 3}

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Câu hỏi : 60118

Câu 7: Giải phương trình: 10\sqrt{x^3 + 1} = 3x2 + 6

A. x = 5 ± \sqrt{33} 

B. x = 5 - \sqrt{33} 

C. x = 5 + \sqrt{33} 

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60032

Câu 8: Tìm số tự nhiên n sao cho A = n6 – n4 + 2n3 + 2n2 là một số chính phương

A. n = {0; 3}

B. n = {0; 4}

C. n = {0; 1}

D. n = {0; 2}

Câu hỏi : 59970

Câu 9: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} x^2 + x + \frac{1}{y}\left ( 1 + \frac{1}{y} \right ) = 4 & \\ x^3 + \frac{x}{y^2} + \frac{x^2}{y} + \frac{1}{y^3} = 4& \end{matrix}\right.

A. (1;1)

B. (1; - 1)

C. (-1;1)

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 59952

Câu 10: Cho x, y là các số thực khác 0 và thỏa mãn

\frac{x^{2}}{y}+\frac{y^{2}}{x}+2(x+y)-3(\frac{x}{y}+\frac{y}{x})+3(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})-\frac{2}{xy}=4

Tính giá trị của biểu thức S = x + y

A. S = 1

B.   s = 2

C. S = 3

D. S= 4

Câu hỏi : 59948

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com