Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Câu 1: Giải phương trình: \sqrt[3]{2x - 1}  -  \sqrt[3]{x - 1} = 1

A. 0

B. 1

C. 2

D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu hỏi : 60329

Câu 2: Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

2x6 + y2 – 2x3y = 320

A. (2; -2); (2;6), (- 2; 2); (2; -6),

B. (2; -2); (2;6), (- 2; 2); 

C. (2; -2); (- 2; 2); (-2; -6),

D. (2;6), (- 2; 2); (-2; -6),

Câu hỏi : 60257

Câu 3: Giải phương trình x2\sqrt{x + 3} = 3

A. x = 1, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

B. x = -1, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

C. x = 2, x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60203

Câu 4: Giải phương trình  X3 + ax2 + bx + 1 = 0 biết rằng a, b, là các số hữu tỉ và 1 + √2 là 1 nghiệm của phương trình

A. 1 + √2

B. 1 - √2

C. 1

D. cả 3 đáp án trên

Câu hỏi : 60177

Bài 5:

Cho phương trình: x3\frac{1}{x^3} - (m + 1)(x - \frac{1}{x}) + m - 3 = 0 (1)

Câu 1: Giải phương trình khi m = 2

A. x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}

B. x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}

C. x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60166

Câu 2: Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm dương phân biệt

A. 11/4

B. 5

C. Vô nghiệm

D. cả A và B

Câu hỏi : 60167

Câu 6: Giải phương trình x2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x + 3}

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Câu hỏi : 60118

Câu 7: Giải phương trình: 10\sqrt{x^3 + 1} = 3x2 + 6

A. x = 5 ± \sqrt{33} 

B. x = 5 - \sqrt{33} 

C. x = 5 + \sqrt{33} 

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 60032

Câu 8: Tìm số tự nhiên n sao cho A = n6 – n4 + 2n3 + 2n2 là một số chính phương

A. n = {0; 3}

B. n = {0; 4}

C. n = {0; 1}

D. n = {0; 2}

Câu hỏi : 59970

Câu 9: Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} x^2 + x + \frac{1}{y}\left ( 1 + \frac{1}{y} \right ) = 4 & \\ x^3 + \frac{x}{y^2} + \frac{x^2}{y} + \frac{1}{y^3} = 4& \end{matrix}\right.

A. (1;1)

B. (1; - 1)

C. (-1;1)

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 59952

Câu 10: Cho x, y là các số thực khác 0 và thỏa mãn

\frac{x^{2}}{y}+\frac{y^{2}}{x}+2(x+y)-3(\frac{x}{y}+\frac{y}{x})+3(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})-\frac{2}{xy}=4

Tính giá trị của biểu thức S = x + y

A. S = 1

B.   s = 2

C. S = 3

D. S= 4

Câu hỏi : 59948

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com