Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 31:

Một hợp tử trải qua một số đợt nguyên phân, các tế bào con sinh ra đều tiếp tục nguyên phân 3 lần, số thoi vô sắc xuất hiện từ nhóm tế bào này là 112. Số lần nguyên phân cúa hợp tử là:

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 1.

Câu 32:

Xét 3 tế bào cùng loài đều nguyên phân bốn đợt bằng nhau đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 360 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài trên là:

A. 4.

B. 8.

C. 16.

D. 32.

Câu 33:

Xét 4 tế bào A, B, C, D đều nguyên phân. Số đợt nguyên phân của tế

bào B gấp 3 lần tế bào A và chỉ bằng \frac{1}{2} số lần nguyên phân tế bào C. Tổng số

đợt nguyên phân của cả bốn tế bào là 18. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào lần lượt là:

A. 1, 3, 6 và 8.

B. 6. 3, 1 và 8.

C. 1, 6, 3 và 8.

D. 3, 6, 1 và 8.

Câu 34: Từ một hợp tử của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 lần liên tiếp thì số NST kép ở kì đầu của lần nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?

A. 256

B. 192

C. 128

D. 64

Bài 35:

Cho biết A: quy định quả dài; a.: quả ngắn. Quá trình giảm phân đều xảy ra bình thường.

Câu 1: Ti lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai Aaaa x Aaaa:  

A. 1AAaa : 4Aaaa : 1aaaa.

B. 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa.

C. 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa.

D. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa.

Câu 2: Tỉ lệ kiểu hình xuất hiện từ phép lai Aaaa X aaaa.

A. 50% quả dài; 50% quả ngắn.

B. 75% quả dài; 25% quả ngắn.

C. 100% quả dài.  

D. 11 quả dài; 1 quả ngắn.

Câu 36: Hình  dưới đây mô tả kì nào của hình thức phân bào nào?

A. Kì sau của nguyên phân.

B. Kì giữa của lần phân bào 2 phân bào giảm nhiễm.

C. Kì giữa của nguyên phân hoặc kì giữa của lần phân bào 2 phân bào giảm nhiễm.

D. Kì sau của lần phân bào 1 phân bào giảm nhiễm.

Câu 37: Có ba tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:

A. 8

B. 6

C. 4

D. 2

Bài 38:

10 tế bào đều nguyên phân số đợt bằng nhau đă cần cung cấp 560 NST đơn. Tổng số NST chứa trong các tế bào con được sinh ra là 640.

Câu 1: Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là:

A. 4

B. 16

C. 8

D. 12

Câu 2: Số lần nguyên phân của mỗi tế bào:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 3: Tổng số tế bào con đã trải qua các thế hệ tế bào là:

A. 140

B. 80

C. 70

D. 160

Câu 39: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

A. 11nm

B. 2nm

C. 30nm

D. 300nm

Câu 40: Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50%  tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là:

A. 12,5%. 

B.  25%. 

C. 50%.   

D. 100%.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com