Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Bài tập luyện

Câu 1:

Tính năng lượng toả ra trong phản ứng hạt nhân:

_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n, biết năng lượng liên kết của các hạt nhân _{1}^{2}\textrm{D}, _{2}^{3}\textrm{He}  tương ứng bằng 2,18MeV và 7,62MeV.

A. 3,26MeV

B. 0,25MeV

C. 0,32MeV

D. 1,55MeV

Câu 2: Xét phản ứng phân hạch urani 235U có phương trình

n+ _{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo}+ _{57}^{139}\textrm{La} + 2n + 7e^{-}. Cho biết mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u, mn = 1,0087u, bỏ qua khối lượng e. Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra :

A. 136MeV

B. 215MeV

C. 282MeV

D. 177MeV

Câu 3: Tính năng lượng tỏa ra khi có 1 mol U235 tham gia phản ứng:

_{92}^{235}\textrm{U}+ _{0}^{1}\textrm{n}\rightarrow 3_{0}^{1}\textrm{n}+ _{36}^{94}\textrm{Kr}+ _{56}^{139}\textrm{Ba} . Cho biết: mU = 235,04 u, mKr = 93,93 u; mBa = 138,91 u; mn = 1,0063 u; 1u = 1,66.10-27kg.

A. 1,8.1011kJ 

B. 0,9.1011kJ 

C. 1,68.1010kJ 

D. 1,1.109KJ

Câu 4: Hạt nhân Po210 đứng yên phát ra hạt (a) và hạt nhân con là chì Pb206. Hạt nhân chì có động năng 0,12MeV. Bỏ qua năng lượng của tia (g). Cho rằng khối lượng các hạt tính theo đơn vị các bon bằng số khối của chúng. Năng lượng của phản ứng tỏa ra là:

A. 9,34 MeV.

B. 8,4 MeV.

C. 6,3 MeV.

D. 5,18 MeV.

Câu 5: Pôlôni _{84}^{210}Polà chất phóng xạ, phát ra hạt và chuyển thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của _{84}^{210}Polà 138 ngày. Một phòng thí nghiệm nhận được một mẫu _{84}^{210}Ponguyên chất, sau thời gian t thì thấy tỉ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng P0210 là 0,5. Giá trị của t là

A. 164 ngày.

B. 82 ngày.

C. 276 ngày.

D. 148 ngày.

Câu 6: Dùng hạt nơtron có động năng 2 MeV bắn vào hạt nhân _{3}^{6}LIđang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, tạo ra hạt  _{3}^{1}Hvà hạt α. Hạt α và hạt nhân_{3}^{1}H  bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng là 150 và 300. Bỏ qua bức xạ \gamma và lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Phản ứng thu năng lượng là

A. -1,66 MeV.

B. 1,33 MeV.

C. 0,84 MeV.

D. 1,4 MeV.

Câu 7: Có thể tăng hằng số phóng xạ l của đồng vị phóng xạ bằng cách

A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.

B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

C. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

D. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

Câu 8: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U đến 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Vận tốc cực đại của electron thoát ra từ catot bằng:

A. \sqrt{\frac{4eU}{9m_{e}}}

B. \sqrt{\frac{eU}{9m_{e}}}

C. \sqrt{\frac{2eU}{9m_{e}}}

D. \sqrt{\frac{2eU}{3m_{e}}}

Câu 9: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất P = 6.105 kW, hiệu suất 20%. Nhiên liệu là U được làm giàu 25%. Muốn cho nhà máy hoạt động liên tục trong 1 năm cần phải cung cấp cho nó khối lượng quặng cần dùng là bao nhiêu, biết năng lượng trung bình tỏa ra của một phân hạch là 200 MeV. 1 năm có 365 ngày.

A. 1154 kg

B. 4616 kg

C. 4616 tấn

D. 185 kg

Câu 10: Một bệnh nhân điều trị ung thư bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia ɣ để tiêu diệt tế bào bệnh. Thời gian điều trị lần đầu là ∆t1 = 12 phút, cứ sau 2 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phản xạ có chu kì bán rã là 4 tháng ( coi thời gian chiếu xạ nhỏ hơn nhiều chu kì bán rã ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi chiếu xạ lần thứ ba phải tiến hành trong bao lâu?

A. 34 phút

B. 16 phút

C. 22 phút

D. 24 phút

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com