Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hóa11

 • icon

  9 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  6,694 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,473,500 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Hóa lớp 11

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Hiđrocacbon không no

0 bài tập
0 dạng bài

Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

0 bài tập
0 dạng bài

Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

40 bài tập
0 dạng bài

Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

117 bài tập
0 dạng bài

Sự điện li

53 bài tập
0 dạng bài

Nitơ - Photpho

46 bài tập
0 dạng bài

Cacbon - Silic

8 bài tập
0 dạng bài

Đại cương về hóa học hữu cơ

78 bài tập
0 dạng bài

Hiđrocacbon no

15 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Hóa lớp 11 mới nhất

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com