Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh11

 • icon

  4 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  2,916 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,525,989 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Sinh lớp 11

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Chuyển hóa vật chất và năng lượng

77 bài tập
0 dạng bài

Cảm ứng

0 bài tập
0 dạng bài

Sinh trường và phát triển

1 bài tập
0 dạng bài

Sinh sản

0 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Sinh lớp 11 mới nhất

Câu 1

Loại mô phân sinh chỉ có ở thực vật một là mầm là:

A. Mô phân sinh lóng.

B. Mô phân sinh bên.

C. Mô phân sinh đỉnh chồi.

D. Mô phân sinh đỉnh rễ.

Sinh trường và phát triển - Câu hỏi : 45000

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com