Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Toán11

 • icon

  7 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  3,490 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  1,331,705 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Toán lớp 11

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Đạo hàm

0 bài tập
0 dạng bài

Vec tơ và quan hệ vuông góc

17 bài tập
0 dạng bài

Quan hệ song song

60 bài tập
0 dạng bài

Giới hạn

0 bài tập
0 dạng bài

Dãy số - cấp số

30 bài tập
0 dạng bài

Tổ hợp xác suất

44 bài tập
0 dạng bài

Phương trình lượng giác

32 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Toán lớp 11 mới nhất

Câu 1

Cho hình chóp SABC , mặt phẳng (alpha ) // (ABC) cắt SA ; SB ; SC lần lượt tại D ; E ; F .

a) Tìm (ABC) cap (ADF) ; (alpha ) cap (BCF)

b) Tìm (ADF) cap (BCE)

Quan hệ song song - Câu hỏi : 106822

Câu 2

Cho hình thang ABCD có AB // CD và S không thuộc mặt phẳng (ABCD) . Trên SA ; BD lấy 2 điểm M , N sao cho frac{SM}{SA}=frac{DN}{DB}=frac{2}{3} . Kẻ NI // AB ( I in AD) .

a) Chứng minh : MI // (SBD) ; (MNI) // (SCD) . Suy ra  MN // (SCD)

b) Tìm P in (MNI) cap SB . Chứng minh PJ // SC

Quan hệ song song - Câu hỏi : 106823

Câu 3

Cho tứ diện ABCD với M ; N là trung điểm của AB và CD . Gọi G là trọng tâm của tứ diện . Chứng minh :

a) 2overrightarrow {MN} = overrightarrow {AD} + overrightarrow {BC} = overrightarrow {AC} + overrightarrow {BD}

b) overrightarrow {GA} + overrightarrow {GB} + overrightarrow {GC} + overrightarrow {GD} = overrightarrow 0

c) Với mọi I : 4overrightarrow {IG} = overrightarrow {IA} + overrightarrow {IB} + overrightarrow {IC} + overrightarrow {ID}

Vec tơ và quan hệ vuông góc - Câu hỏi : 106824

Câu 4

Cho tứ diện ABCD 

a) Gọi I ; J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB ; AD

Chứng minh rằng overrightarrow {BC} ;overrightarrow {IJ} ;overrightarrow {AD}  đồng phẳng.

b) Lấy 2 điểm M ; N thỏa mãn : 

Chứng minh overrightarrow {AB} ;overrightarrow {MN} ;overrightarrow {DC} đồng phẳng.

Vec tơ và quan hệ vuông góc - Câu hỏi : 106826

Câu 5

Cho tứ diện ABCD . Gọi I ; J lần lượt là trung điểm các cạnh AB ; CD . Lấy điểm M in AD ; N in BC sao cho overrightarrow {MA} = koverrightarrow {MD} và overrightarrow {NB} = koverrightarrow {ND} ( k ≠ 1) . Chứng minh 4 điểm I ; J ; M ; N thuộc cùng 1 mặt phẳng.

Vec tơ và quan hệ vuông góc - Câu hỏi : 106827

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com