Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 11

Học tốt Môn Sinh cùng Thầy Nguyễn Đức Hải

 • 1. Trao đổi nước và khoáng ở thực vật (Tiết 1)

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 2. Hướng động [Giảm tải]

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 3. Sinh trưởng ở thực vật

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 4. Sinh sản vô tính ở thực vật

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 5. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Sinh cùng Thầy Nguyễn Trung Hoạch

 • 1. Quang hợp ở thực vật – tiết 1

  Đã phát hành : 15/06/2023 Xem ngay
 • 2. Cảm ứng ở thực vật

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Sinh cùng Cô Vũ Minh Châu

 • 1. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật

  Đã phát hành : 15/07/2023 Xem ngay
 • 2. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com