Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 11

Học tốt Môn Lí cùng Thầy Phạm Quốc Toản

 • 1. Mô tả sóng

  Đã phát hành : 15/08/2023 Xem ngay
 • 2. Mô tả sóng

  Đã phát hành : 15/08/2023 Xem ngay
 • 3. Dao động điều hòa

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 4. Mô tả dao động điều hòa

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 5. Dao động điều hòa

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Lí cùng Cô Nguyễn Thị Loan

 • 1. Sóng và sự truyền sóng

  Đã phát hành : 15/08/2023 Xem ngay
 • 2. Mô tả dao động (Tiết 1)

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 3. Từ thông

  Đã phát hành : 10/05/2022 Xem ngay
 • 4. Từ trường

  Đã phát hành : 30/04/2022 Xem ngay
 • 5. Định luật Ôm cho toàn mạch (Cơ bản)

  Đã phát hành : 25/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Lí cùng Thầy Nguyễn Thế Vinh

 • 1. Mô tả sóng

  Đã phát hành : 29/08/2023 Xem ngay
 • 2. Mô tả sóng

  Đã phát hành : 29/08/2023 Xem ngay
 • 3. Bổ trợ Toán cho Vật lí 11

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 4. Dao động điều hòa

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 5. Bổ trợ Toán cho Vật lí 11

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Lí cùng Thầy Trần Xuân Bích

 • 1. Mô tả sóng (Tiết 1)

  Đã phát hành : 10/09/2023 Xem ngay
 • 2. Dao động điều hòa (Tiết 1)

  Đã phát hành : 09/05/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com