Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 11

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Ôn tập HKI

  Đã phát hành : 15/09/2023 Xem ngay
 • 2. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

  Đã phát hành : 01/09/2023 Xem ngay
 • 3. Ôn tập giữa HKI

  Đã phát hành : 01/08/2023 Xem ngay
 • 4. Mở đầu về cân bằng hóa học

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay
 • 5. Mở đầu về cân bằng hóa học

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Ôn tập HKI

  Đã phát hành : 15/11/2023 Xem ngay
 • 2. Alkane (tiết 1)

  Đã phát hành : 30/10/2023 Xem ngay
 • 3. Ôn tập giữa HKI

  Đã phát hành : 26/10/2023 Xem ngay
 • 4. Ôn tập HKI

  Đã phát hành : 15/10/2023 Xem ngay
 • 5. Ôn tập HKI

  Đã phát hành : 15/10/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Trần Phương Duy

 • 1. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  Đã phát hành : 04/09/2023 Xem ngay
 • 2. Đơn chất nitrogen

  Đã phát hành : 07/06/2023 Xem ngay
 • 3. Khái niệm về cân bằng hóa học

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay
 • 4. Khái niệm về cân bằng hóa học

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com