Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 7

Học tốt Môn Anh cùng Cô Quang Thị Hoàn

 • 1. Giới thiệu chương trình tiếng Anh 7 mới

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Unit 1. Getting Started - tiếng Anh 7 mới

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Unit 1. Skills 1 - tiếng Anh 7 mới - Kĩ năng Nói giảm tải thành BTVN

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Unit 4. Skills 1 - tiếng Anh 7 mới - Kĩ năng Nói giảm tải thành BTVN

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Phương Linh

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Ngọc Anh

 • 1. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Sounds /e/ and /eɪ/

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Unit 9 + Unit 10 (Festivals around the world + Sources of energy)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Tenses: The future continuous & The future simple (active + passive)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com