Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 7

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương

 • 1. Unit 8 - Skills 1

  Đã phát hành : 13/06/2023 Xem ngay
 • 2. Unit 4 - Communication

  Đã phát hành : 09/05/2023 Xem ngay
 • 3. Unit 1 - Getting started

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Hướng dẫn Luyện phát âm Tiếng Anh

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Unit 8 - Skills 1

  Đã phát hành : 08/02/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Vũ Thị Xuân

 • 1. Hướng dẫn Luyện phát âm Tiếng Anh

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Starter Unit - Vocabulary

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Unit 2 - Language Focus 1

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Unit 4 - Speaking

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Unit 7 - CLIL

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Hà Phương

 • 1. Unit 9 - Lesson 2

  Đã phát hành : 12/06/2023 Xem ngay
 • 2. Unit 2 - Lesson 1

  Đã phát hành : 24/04/2023 Xem ngay
 • 3. Unit 2 - Lesson 2

  Đã phát hành : 24/04/2023 Xem ngay
 • 4. Unit 1 - Lesson 1

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Hướng dẫn Luyện phát âm Tiếng Anh

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com