Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 7

Học tốt Môn Lịch sử & Địa lí cùng Thầy Hồ Như Hiển

 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)

  Đã phát hành : 28/09/2022 Xem ngay
 • 4. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

  Đã phát hành : 22/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Lịch sử & Địa lí cùng Thầy Trần Thanh Quang

 • 1. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225) (tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Lịch sử & Địa lí cùng Cô Nguyễn Thị Vân Anh

 • 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Lịch sử & Địa lí cùng Cô Đào Thanh Thanh

 • 1. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Châu Đại Dương (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com