Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 7

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Bài tập về cấu tạo nguyên tử - cơ bản

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Bài tập về cấu tạo nguyên tử - cơ bản

  Đã phát hành : 15/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Nguyên tử

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

  Đã phát hành : 12/08/2022 Xem ngay
 • 4. Nguyên tử

  Đã phát hành : 12/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Nguyễn Đức Hải

 • 1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Sinh sản vô tính ở sinh vật

  Đã phát hành : 04/03/2023 Xem ngay
 • 3. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

  Đã phát hành : 28/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Nguyễn Trung Hoạch

 • 1. Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật

  Đã phát hành : 18/04/2023 Xem ngay
 • 2. Quang hợp ở thực vật

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 1)

  Đã phát hành : 10/01/2023 Xem ngay
 • 5. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật

  Đã phát hành : 29/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Trần Xuân Bích

 • 1. Tốc độ của chuyển động (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Tốc độ của chuyển động (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Tốc độ của chuyển động (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/01/2023 Xem ngay
 • 4. Đo tốc độ

  Đã phát hành : 25/05/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Cô Nguyễn Thị Hương

 • 1. Nguyên tử (phần 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (phần 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (phần 1)

  Đã phát hành : 10/08/2022 Xem ngay
 • 4. Nguyên tử (phần 1)

  Đã phát hành : 06/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Cô Lê Thùy Trang

 • 1. Tốc độ chuyển động (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Sóng âm (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Sóng âm (Tiết 1)

  Đã phát hành : 26/09/2022 Xem ngay
 • 4. Tốc độ chuyển động (Tiết 1)

  Đã phát hành : 28/06/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com