Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn Lí cùng Thầy Phạm Quốc Toản

 • 1. Tính tốc độ trung bình, quãng đường, thời gian (Chuyển động cơ học)

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 2. Sự truyền nhiệt

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Lí cùng Cô Nguyễn Thị Loan

 • 1. Chuyển động cơ học

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 2. Ôn tập kiểm tra 1 tiết học kỳ I

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 3. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 4. Bài tập về công – công suất

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 5. Bài tập về công thức tính nhiệt lượng

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com