Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn Anh cùng Cô Quang Thị Hoàn

 • 1. Unit 4. Communication - tiếng Anh 8 mới - HS tự làm

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Unit 7. Getting Started - tiếng Anh 8 mới

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Unit 12. Skills 2 - tiếng Anh 8 mới - Kĩ năng Nghe giảm tải thành BTVN

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu khóa học tiếng Anh 8 mới

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 5. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Phương Linh

 • 1. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 2. Ôn tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 3. Ôn tập trọng âm (từ 2 âm tiết và từ 3 âm tiết trở lên)

  Đã phát hành : 18/05/2021 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 15/07/2020 Xem ngay
 • 5. Ôn tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

  Đã phát hành : 15/07/2020 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com