Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn Văn cùng Cô Nguyễn Mai Hương

 • 1. Đổi tên cho xã

  Đã phát hành : 10/09/2023 Xem ngay
 • 2. Sao băng - Tiết 2

  Đã phát hành : 10/08/2023 Xem ngay
 • 3. Sao băng - Tiết 1

  Đã phát hành : 10/08/2023 Xem ngay
 • 4. Nắng mới

  Đã phát hành : 25/05/2023 Xem ngay
 • 5. Tôi đi học - Tiết 2

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Văn cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Lan

 • 1. Tri thức ngữ văn; Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

  Đã phát hành : 15/09/2023 Xem ngay
 • 2. Tri thức ngữ văn: Lời sông núi; Văn bản: Hịch tướng sĩ

  Đã phát hành : 08/08/2023 Xem ngay
 • 3. Tri thức ngữ văn; Thu điếu

  Đã phát hành : 05/07/2023 Xem ngay
 • 4. Tri thức ngữ văn; Lá cờ thêu sáu chữ vàng (trích, Nguyễn Huy Tưởng) - Tiết 1

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 5. Tri thức ngữ văn; Lá cờ thêu sáu chữ vàng (trích, Nguyễn Huy Tưởng) - Tiết 2

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Văn cùng Cô Trần Hương Giang

 • 1. Tri thức ngữ văn: Sắc thái của tiếng cười

  Đã phát hành : 01/08/2023 Xem ngay
 • 2. Tri thức ngữ văn: Sự sống thiêng liêng; Văn bản: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

  Đã phát hành : 01/07/2023 Xem ngay
 • 3. Tri thức ngữ văn: Văn bản thông tin; Văn bản: Bạn đã biết gì về sóng thần?

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay
 • 4. Nhớ đồng

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay
 • 5. Tri thức ngữ văn; Trong lời mẹ hát

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com