Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Phản ứng hóa học

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hóa học

  Đã phát hành : 23/06/2023 Xem ngay
 • 2. Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học

  Đã phát hành : 23/06/2023 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Trần Xuân Bích

 • 1. Khối lượng riêng

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 2. Thực hành: Xác định khối lượng riêng

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 3. Khối lượng riêng (Tiết 1)

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 4. Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí (Tiết 1)

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Cô Vũ Minh Châu

 • 1. Khái quát về cơ thể người

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 2. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com