Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 9

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Lý thuyết chung về hóa học hữu cơ

  Đã phát hành : 25/11/2021 Xem ngay
 • 2. Lý thuyết chung về phi kim. Bảng tuần hoàn hóa học

  Đã phát hành : 04/10/2021 Xem ngay
 • 3. Lí thuyết chung về ancol

  Đã phát hành : 19/09/2021 Xem ngay
 • 4. Khái quát về ankan, anken, ankađien, hiđrocacbon thơm

  Đã phát hành : 04/09/2021 Xem ngay
 • 5. Bài tập kim loại tác dụng với nước

  Đã phát hành : 28/07/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com