Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng An

  • - Hà Nội
  • 1245

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 50 58%
Môn Lí lớp 12 0 48 56%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Sinh lớp 12 0 20 45%
Môn Anh lớp 12 0 39 41%
Môn Toán lớp 9 0 5 60%
Môn Anh lớp 9 0 6 67%
Môn Lí lớp 9 0 15 47%
Môn Sử lớp 12 0 10 40%
Môn Toán lớp 11 0 104 50%
Môn Lí lớp 11 0 34 68%
Môn Hóa lớp 11 0 1 0%
Môn Toán lớp 10 420 596 65%
Môn Lí lớp 10 200 407 65%
Môn Hóa lớp 10 615 752 70%
Môn Sinh lớp 10 0 56 64%
Môn Anh lớp 10 0 303 47%
Môn Lí lớp 6 0 2 100%
Môn Toán lớp 6 0 6 100%
Môn Địa lớp 10 0 6 67%
Tổng cộng: 1235 2461 63%

Comment giao lưu với Hoàng An

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com