Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng An

  • - Hà Nội
  • 1245

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 420 596 65%
Môn Lí lớp 10 200 407 65%
Môn Hóa lớp 10 615 752 70%
Môn Sinh lớp 10 0 56 64%
Môn Anh lớp 10 0 303 47%
Môn Địa lớp 10 0 6 67%
Tổng cộng: 1235 2120 64%

Comment giao lưu với Hoàng An

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com