Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng An

  • - Hà Nội
  • 1245

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 50 58%
Môn Lí lớp 12 0 48 56%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Sinh lớp 12 0 20 45%
Môn Anh lớp 12 0 39 41%
Môn Sử lớp 12 0 10 40%
Tổng cộng: 0 168 51%

Comment giao lưu với Hoàng An

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com