Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chuyên gia toán - Vũ Phước

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 56 27%
Môn Lí lớp 12 0 20 40%
Môn Sinh lớp 12 0 69 62%
Môn Anh lớp 12 0 111 90%
Môn Địa lớp 12 0 144 67%
Môn Sử lớp 12 0 85 72%
Tổng cộng: 0 485 67%

Comment giao lưu với Chuyên gia toán - Vũ Phước


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com