Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chuyên gia toán - Vũ Phước

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 0 17 53%
Môn Lí lớp 10 80 132 67%
Môn Hóa lớp 10 105 65 68%
Môn Sinh lớp 10 0 125 60%
Môn Anh lớp 10 0 40 45%
Môn Địa lớp 10 0 60 75%
Môn Sử lớp 10 0 139 54%
Tổng cộng: 185 578 61%

Comment giao lưu với Chuyên gia toán - Vũ Phước


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com