Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nitơ - Photpho

Khí N2O là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối nào sau đây?

Câu 206903: Khí N2O là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối nào sau đây?

A. NaNO3.

B. NH4NO3.

C. NH4NO2.

D. Cu(NO3)2.

Câu hỏi : 206903

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng nhiệt phân muối nitrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2NaNO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) 2NaNO2 + O2

  NH4NO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) N2O + 2H2O

  NH4NO3 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) N2 + 2H2O

  2Cu(NO3)2 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) 2CuO + 4NO2 + O2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com