Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình Môn Hóa - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Chi tiết về SUN

-898K

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG HOÁ HỌC 12 NĂM 2023 - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Giáo viên: Thầy Phạm Thanh Tùng

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 67

Đề thi: 89

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S1] - GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ SBT HOÁ HỌC 12 - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Giáo viên: Thầy Phạm Thanh Tùng

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 46

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH HOÁ HỌC NĂM 2023 - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Giáo viên: Thầy Phạm Thanh Tùng

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 103

Đề thi: 127

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH HOÁ HỌC 5++ NĂM 2023 - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Giáo viên: Thầy Phạm Thanh Tùng

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 38

Đề thi: 41

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 599,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH HOÁ HỌC DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC NĂM 2023 - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 37

Đề thi: 37

Ngày hết hạn: 15/07/2023

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC HOÁ HỌC ĐẾN NĂM 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 6

Đề thi: 24

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH HOÁ HỌC NĂM 2023 - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Giáo viên: Thầy Phạm Thanh Tùng

Bài giảng: 20

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN LÝ THUYẾT THI TN THPT & ĐH HOÁ HỌC NĂM 2023 (THEO CHUYÊN ĐỀ) - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 7

Bài giảng: 36

Đề thi: 36

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC THPT - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Giáo viên: Thầy Phạm Thanh Tùng

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 19

Đề thi: 18

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 299,000 đ

[S+] - 6000 BÀI TẬP HÓA HỌC CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 16

Đề thi: 156

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 299,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA HỌC LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 57

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

Ưu đãi

[S1] - HỌC TRỌN GÓI KIẾN THỨC NỀN TẢNG HÓA HỌC 12 NĂM 2023 - THẦY PHẠM THANH TÙNG

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com