Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình Môn Địa - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG ĐỊA LÍ 12 NĂM 2024 - THẦY VŨ HẢI NAM

Giáo viên: Thầy Vũ Hải Nam

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 39

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH ĐỊA LÍ NĂM 2024 - THẦY VŨ ĐÌNH HOÀ

Giáo viên: Thầy Vũ Đình Hòa

Chuyên đề: 7

Bài giảng: 68

Đề thi: 80

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN ĐỊA LÍ - THẦY VŨ HẢI NAM NĂM 2024

Giáo viên: Thầy Vũ Hải Nam

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 15

Đề thi: 16

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 499,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH ĐỊA LÍ NĂM 2024 (BÀI TẬP THỰC HÀNH) - THẦY VŨ ĐÌNH HOÀ

Giáo viên: Thầy Vũ Đình Hòa

Bài giảng: 14

Đề thi: 5

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 499,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC ĐỊA LÍ ĐẾN NĂM 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 24

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH ĐỊA LÍ NĂM 2024 - THẦY TRẦN NGỌC PHONG

Giáo viên: Thầy Trần Ngọc Phong

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 21

Đề thi: 21

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa cơ bản và nâng cao

[S1+] - BỨT PHÁ 9+ ĐỊA LÍ 12 NĂM 2024 - THẦY TRẦN NGỌC PHONG

Giáo viên: Thầy Trần Ngọc Phong

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 31

Đề thi: 48

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM - THẦY VŨ HẢI NAM

Giáo viên: Thầy Vũ Hải Nam

Bài giảng: 17

Đề thi: 16

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S+] - 800 CÂU HỎI ĐỊA LÍ CHỌN LỌC THEO BÀI - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 4

Đề thi: 18

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S+] - 1969 CÂU HỎI ĐỊA LÍ CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ ĐỊA LÍ 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 51

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Bình luận