Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

S0 - MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 - TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC - CÔ KIỀU THỊ THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6 Bài giảng: 72 Đề thi: 38
Ngày hết hạn: 01/07/2021
Giá: 299,000 đ Đặt mua

KHÓA TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC cung cấp kiến thức cơ bản một cách cô đọng và dễ hiểu nhất:

 Hiểu được các ký tự phiên âm quốc tế cũng như cách phát âm chuẩn các từ tiếng Anh. 

 Cung cấp vốn từ vựng cơ bản theo các chủ đề; kiến thức ngữ pháp cơ bản giúp người học nắm được cách diễn đạt câu hoàn chỉnh. 

Chuyên đề 1. Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 0 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:16:34 Đã phát hành: 16/04/2020
Chuyên đề 2. Ngữ âm (Pronunciation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 6 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ
Bài giảng: 44 Đề thi: 0 Giá: 0 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Từ vựng cơ bản (Basic vocabulary)
Bài giảng: 10 Đề thi: 10 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Ngữ pháp cơ bản (Basic grammar)
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 120,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Thi online (Online test)
Bài giảng: 0 Đề thi: 10 Giá: 99,000 VNĐ Phát hành: 02/11/2020 Đặt mua

Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu

Đính Chính: Phút thứ

Các bài giảng miễn phí khác cùng khóa

2. Các nguyên âm đơn Đã phát hành: 23/03/2020

Thuộc chuyên đề: Ngữ âm (Pronunciation)

24. Phụ âm /p/ Đã phát hành: 19/06/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

25. Phụ âm /b/ Đã phát hành: 21/06/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

26. Phụ âm /t/ Đã phát hành: 23/06/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

27. Phụ âm /d/ Đã phát hành: 25/06/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

28. Phụ âm /k/ Đã phát hành: 27/06/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

29. Phụ âm /g/ Đã phát hành: 29/06/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

30. Phụ âm /s/ Đã phát hành: 01/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

31. Phụ âm /z/ Đã phát hành: 03/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

32. Phụ âm /ʃ/ Đã phát hành: 05/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

33. Phụ âm /ʒ/ Đã phát hành: 07/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

34. Phụ âm /tʃ/ Đã phát hành: 09/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

35. Phụ âm /dʒ/ Đã phát hành: 11/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

36. Phụ âm /f/ Đã phát hành: 13/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

37. Phụ âm /v/ Đã phát hành: 15/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

38. Phụ âm /w/ Đã phát hành: 17/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

39. Phụ âm /j/ Đã phát hành: 19/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

40. Phụ âm /h/ Đã phát hành: 21/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

41. Phụ âm /θ/ Đã phát hành: 23/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

42. Phụ âm /ð/ Đã phát hành: 25/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

43. Phụ âm /m/ Đã phát hành: 27/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

44. Phụ âm /n/ Đã phát hành: 29/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

45. Phụ âm /ŋ/ Đã phát hành: 31/07/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

46. Phụ âm /l/ Đã phát hành: 02/08/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

47. Phụ âm /r/ Đã phát hành: 04/08/2020

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

48. Gia đình Đã phát hành: 10/08/2020

Thuộc chuyên đề: Từ vựng cơ bản (Basic vocabulary)

Trần Phú Nguyên

cô dạy dễ hiểu quá

Hoàng Qúy Anh

hay quá

Nguyễn Thảo Quyên

cô giáo giảng bài hay và dễ mến quá :))

truongnv

cô giảng hay ạ

Đàm Kiệt

Thích giọng cô lắm luôn :#

Bình luận

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com