Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 8

Đề thi online Môn Toán lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi online - Hình vuông - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi online - Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi online - Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Có lời giải chi tiết

Thầy Bảo - Khóa Toán lớp 8 - Hay và đầy đủ - Năm 2020

1. Nhân chia đa thức

Số đề thi: 12 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 13 Đã phát hành

3. Phân thức đại số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Đa giác. Diện tích đa giác

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 9 Đã phát hành

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com