Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 8

Đề thi online Môn Toán lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 Toán 8 - Phòng Giáo dục quận Tây Hồ - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có giải chi tiết).

2.

Đề thi HK2 Toán 8 - Trường THCS Lương Thế Vinh - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có giải chi tiết).

3.

BTVN - Luyện tập chia đa thức một biến đã sắp xếp

4.

BTVN - Rút gọn phân thức

5.

BTVN - Cộng, trừ các phân thức đại số

6.

BTVN - Luyện tập Phương trình tích

7.

BTVN - Bất phương trình bậc nhất một ẩn

8.

BTVN - Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

9.

BTVN - Hình thang

10.

BTVN - Luyện tập Hình vuông

11.

BTVN - Diện tích hình chữ nhật, hình tam giác

12.

BTVN - Trường hợp đồng dạng thứ nhất

13.

BTVN - Luyện tập Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

14.

BTVN - Thể tích hình hộp chữ nhật

15.

Đề thi ôn tập HK1 - Môn Toán 8 - Đề số 1

16.

Đề ôn tập HK2 - Môn Toán 8 - Đề số 1

17.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

18.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

19.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

20.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

21.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

22.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

23.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

24.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

25.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

26.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

27.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

28.

BTVN - Nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức

29.

BTVN - Đối xứng trục. Đối xứng tâm

30.

BTVN - Cộng trừ phân thức đại số

31.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

32.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

33.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

34.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

35.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

Xem thêm

[S1] - Thầy Bảo - Toán 8 - Năm 2022

1. Nhân chia đa thức

Số đề thi: 23 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 20 Đã phát hành

4. Phân thức đại số

Số đề thi: 17 Đã phát hành

5. Đa giác. Diện tích đa giác

Số đề thi: 6 Đã phát hành

8. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

[S1+] - Thầy Vinh - Toán 8 - Nâng cao - Năm 2022

1. Nhân, chia đa thức

Số đề thi: 10 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 12 Đã phát hành

3. Phân thức đại số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

4. Đa giác - diện tích đa giác

Số đề thi: 7 Đã phát hành

7. Bất phương trình

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

8. Bất đẳng thức

Số đề thi: 6

Sắp thi 24/11/2021

9. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 7

Sắp thi 15/12/2021
Sắp thi 15/02/2022
Sắp thi 27/02/2022

Xem thêm

[S+] - Thầy Bảo - Ôn tập HK1 Toán 8 - Năm 2022

1.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

2.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 2)

3.

BTVN - Chia đa thức cho đa thức

4.

BTVN - Một số dạng toán tìm x (tiết 1)

5.

BTVN - Một số dạng toán tìm x (tiết 2)

6.

BTVN - Rút gọn biểu thức (tiết 1)

7.

BTVN - Nhân chia phân thức đại số

8.

BTVN - Rút gọn biểu thức - câu hỏi phụ (tiết 1)

9.

BTVN - Rút gọn biểu thức (tiết 2)

10.

BTVN - Rút gọn biểu thức - câu hỏi phụ (tiết 2)

11.

BTVN - Cộng trừ phân thức đại số

12.

BTVN - Hình bình hành

13.

BTVN - Hình chữ nhật

[S3] - Đề thi học kì Toán 8 - Năm 2022 - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com