Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 8

Đề thi online Môn Toán lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Đa thức, các phép toán của đa thức

2.

BTVN - Đơn thức và đa thức nhiều biến

3.

BTVN - Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến (tiết 1)

4.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử

5.

BTVN - Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều

6.

BTVN - Định lý Pythagore

7.

BTVN - Tứ giác

8.

BTVN - Đa thức

9.

BTVN - Các phép toán và tính chất về phân thức đại số

10.

BTVN - Định lí Pythagore

11.

BTVN - Hằng đẳng thức đáng nhớ

12.

BTVN - Phân thức đại số (tiết 1)

13.

BTVN - Thu thập và phân loại dữ liệu

14.

BTVN - Định lí Talet

15.

BTVN - Định lí Pythagore

Xem thêm

[S1] - Thầy Bảo - Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Đa thức

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 9 Đã phát hành

5. Định lí Thalès

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/06/2023
Sắp thi 15/07/2023
Sắp thi 05/08/2023
Sắp thi 20/08/2023

9. Phân thức đại số

Số đề thi: 7

Sắp thi 30/08/2023

10. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 8

Sắp thi 31/08/2023
Sắp thi 20/09/2023
Sắp thi 30/09/2023
Sắp thi 10/10/2023
Sắp thi 10/12/2023
Sắp thi 31/12/2023
Sắp thi 15/01/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Thanh Hải - Toán 8 - Kết nối tri thức với Cuộc sống - Năm 2024

1. Đa thức

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Định lí Thalès

Số đề thi: 5

Sắp thi 20/09/2023
Sắp thi 27/09/2023
Sắp thi 10/10/2023

8. Ôn tập HK1

Số đề thi: 3

Sắp thi 15/10/2023

9. Phân thức đại số

Số đề thi: 6

Sắp thi 15/11/2023

10. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 8

Sắp thi 15/12/2023
Sắp thi 25/12/2023

12. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 31/12/2023
Sắp thi 25/01/2024
Sắp thi 15/02/2024
Sắp thi 20/02/2024

16. Ôn tập HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 29/02/2024

Xem thêm

[S1] - Cô Phạm Thanh Loan - Toán 8 - Cánh diều - Năm 2024

1. Đa thức nhiều biến

Số đề thi: 15 Đã phát hành

2. Hình học trực quan

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Phân thức đại số

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Tam giác. Tứ giác

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

6. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 7

Sắp thi 30/05/2023

7. Ôn tập HK1

Số đề thi: 3

Sắp thi 06/06/2023
Sắp thi 10/06/2023
Sắp thi 12/06/2023
Sắp thi 15/06/2023

11. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 05/07/2023

12. Ôn tập HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 15/08/2023

Xem thêm

[S1] - Cô Thanh Hải - Toán 8 - Chân Trời sáng tạo - Năm 2024

1. Biểu thức đại số

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Một số yếu tố thống kê

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/08/2023

6. Phương trình

Số đề thi: 3

Sắp thi 01/09/2023

7. Định lí Thalès

Số đề thi: 4

Sắp thi 04/09/2023

8. Hình đồng dạng

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/10/2023
Sắp thi 01/12/2023
Sắp thi 31/12/2023

11. Ôn tập giữa HK1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

12. Ôn tập HK1

Số đề thi: 3 Đã phát hành

13. Ôn tập giữa HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 03/01/2024

14. Ôn tập HK2

Số đề thi: 3

Sắp thi 31/01/2024

Xem thêm

[S1+] - Cô Yến - Toán 8 - Nâng cao - Năm 2024

1. Hằng đẳng thức

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Phép chia đa thức

Số đề thi: 3 Đã phát hành

4. Phân thức đại số

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Hàm số và đồ thị

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. Phương trình

Số đề thi: 6 Đã phát hành

9. Định lý Talet

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Sắp thi 15/04/2023

11. Hình học trực quan

Số đề thi: 3

Sắp thi 20/04/2023
Sắp thi 01/05/2023
Sắp thi 05/05/2023
Sắp thi 10/05/2023

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com