Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 8

Đề thi online Môn Toán lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

2.

BTVN - Nhân đơn thức với đa thức

3.

BTVN - Nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức

4.

BTVN - Luyện tập chia đa thức một biến đã sắp xếp

5.

BTVN - Đối xứng trục. Đối xứng tâm

6.

BTVN - Hình thang cân

7.

BTVN - Cộng trừ phân thức đại số

8.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

9.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

10.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

11.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

12.

Đề thi giữa HK1 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

13.

BTVN - Rút gọn phân thức

14.

Đề thi ôn tập HK1 - Môn Toán 8 - Đề số 1

15.

BTVN - Trường hợp đồng dạng thứ nhất

16.

BTVN - Định lí Ta-let, định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét trong tam giác

17.

BTVN - Luyện tập chung về tam giác đồng dạng

18.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 1

19.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 2

20.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 3

21.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 4

22.

Đề thi giữa HK2 - Môn Toán lớp 8 - Đề số 5

23.

BTVN - Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

24.

Đề thi HK2 Toán 8 - Trường THCS Lương Thế Vinh - Hà Nội - Năm 2018 - 2019 (có giải chi tiết).

25.

BTVN - Đồng dư

26.

Đề ôn tập HK2 - Môn Toán 8 - Đề số 1

Xem thêm

[S1+] - Thầy Vinh - Toán 8 - Nâng cao - Năm 2023

1. Nhân, chia đa thức

Số đề thi: 10 Đã phát hành

2. Tứ giác

Số đề thi: 12 Đã phát hành

4. Phân thức đại số

Số đề thi: 8 Đã phát hành

5. Đa giác - diện tích đa giác

Số đề thi: 7 Đã phát hành

9. Tam giác đồng dạng

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Bất phương trình

Số đề thi: 3 Đã phát hành

12. Bất đẳng thức

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Xem thêm

[S+] - Thầy Bảo - Ôn tập HK1 Toán 8 - Năm 2023

1.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

2.

BTVN - Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 2)

3.

BTVN - Chia đa thức cho đa thức

4.

BTVN - Một số dạng toán tìm x (tiết 1)

5.

BTVN - Một số dạng toán tìm x (tiết 2)

6.

BTVN - Cộng trừ phân thức đại số

7.

BTVN - Nhân chia phân thức đại số

8.

BTVN - Rút gọn biểu thức (tiết 1)

9.

BTVN - Rút gọn biểu thức (tiết 2)

10.

BTVN - Rút gọn biểu thức - câu hỏi phụ (tiết 1)

11.

BTVN - Rút gọn biểu thức - câu hỏi phụ (tiết 2)

12.

BTVN - Hình bình hành

13.

BTVN - Hình chữ nhật

[S3] - Đề thi học kì Toán 8 - Năm 2023 - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com