Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Hồng Đức - TP. Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

3.

BTVN - Bài bổ trợ số 4: Phân loại oxit, tính chất hóa học của oxit

4.

BTVN - Mở đầu về hóa học hữu cơ

5.

BTVN - Ankan - định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

7.

BTVN - Benzen, đồng đẳng và một số hiđrocacbon khác

8.

BTVN - Ancol - đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

9.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 1 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 2 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 3 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 4 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 11 năm 2022

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 15 Đã phát hành

4. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Hiđrocabon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Ancol – phenol

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Anđehit – Axit cacboxylic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com