Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cân bằng hóa học (tiết 1)

2.

BTVN - Khái niệm về cân bằng hóa học

3.

BTVN - Mở đầu về cân bằng hóa học

4.

BTVN - Mở đầu về cân bằng hóa học

[S1 + Live] - Hóa học 11 - CD - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/05/2023
Sắp thi 04/05/2023

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/05/2023

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 06/05/2023
Sắp thi 07/05/2023

8. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/05/2023

[S1 + Live] - Hóa học 11 - KNTTVCS - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Nitrogen - Sulfur

Số đề thi: 6

Sắp thi 02/05/2023

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/05/2023
Sắp thi 04/05/2023

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/05/2023

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 06/05/2023

7. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 07/05/2023
Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/05/2023

[S1 + Live] - Hóa học 11 - CTST - Thầy Trần Phương Duy năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 7

Sắp thi 03/05/2023

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 04/05/2023
Sắp thi 05/05/2023

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 06/05/2023

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/05/2023

7. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023
Sắp thi 11/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 12/05/2023

[S1] - Hóa học 11 - CD - Thầy Đặng Xuân Chất năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/05/2023
Sắp thi 04/05/2023

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/05/2023

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 06/05/2023
Sắp thi 07/05/2023

8. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/05/2023

[S1+] - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Thầy Phạm Thanh Tùng - 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

2. Nitrogen - Sulfur

Số đề thi: 11

Sắp thi 03/05/2023
Sắp thi 05/05/2023

4. Hydrocarbon

Số đề thi: 8

Sắp thi 07/05/2023
Sắp thi 09/05/2023
Sắp thi 11/05/2023

7. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 02/05/2024

8. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 04/05/2024

9. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 06/05/2024

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 09/05/2024

[S1] - Hóa học 11 - CTST - Thầy Trần Phương Duy năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 7

Sắp thi 03/05/2023

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 04/05/2023
Sắp thi 05/05/2023

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 06/05/2023

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 4

Sắp thi 07/05/2023

7. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023
Sắp thi 11/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 12/05/2023

[S1] - Hóa học 11 - KNTTVCS - Thầy Phạm Thanh Tùng năm 2024

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Nitrogen - Sulfur

Số đề thi: 7

Sắp thi 02/05/2023

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/05/2023
Sắp thi 04/05/2023

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/05/2023

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 06/05/2023

7. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 07/05/2023
Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 09/05/2023

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 10/05/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com