Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

1.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nam Trực - Nam Định năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Sự điện li - Phân loại chất điện li

2.

Thi online các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

3.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

S0 - Thầy Chất - Đột phá từ 0 lên 9 môn Hóa Lớp 11 - năm 2021

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 18 Đã phát hành

3. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Sắp thi 16/09/2020

5. Hidrocabon no

Số đề thi: 8

Sắp thi 07/10/2020

6. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10

Sắp thi 25/10/2020

7. Hidrocacbon thơm

Số đề thi: 8

Sắp thi 18/11/2020

8. Ancol – phenol

Số đề thi: 11

Sắp thi 06/12/2020

9. Anđehit – axit cacboxylic

Số đề thi: 14

Sắp thi 02/01/2021

S1 - Thầy Tùng - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2021

1. Sự điện li

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

2. Nito - Photpho

Số đề thi: 16 Đã phát hành

3. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 13 Đã phát hành

5. Hidrocacbon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Hidrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Hidrocacbon thơm

Số đề thi: 6

Sắp thi 23/09/2020
Sắp thi 12/10/2020
Sắp thi 05/11/2020

S0 - Thầy Chất - Chinh phục hữu cơ 11 từ số 0 năm 2021

2. Chủ đề 2: Hidrocacbon

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Chủ đề 4: Andehit - Axit cacboxylic

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Hóa lớp 11 (có lời giải chi tiết) năm 2021

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com