Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

2.

BTVN - Sự điện li - Phân loại chất điện li

3.

BTVN - Bài tập sự điện li

4.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Lê Hồng Phong - Gia Lai năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Bố Hạ - Bắc Giang năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Nito - Amoniac - Muối amoni (Đề 1)

9.

BTVN - Cacbon và hợp chất của cacbon

10.

BTVN - Mở đầu hóa học hữu cơ

12.

BTVN - Bài bổ trợ số 4: Phân loại oxit, tính chất hóa học của oxit

13.

BTVN - Mở đầu về hóa học hữu cơ

14.

BTVN - Ankan - định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

16.

BTVN - Benzen, đồng đẳng và một số hiđrocacbon khác

17.

BTVN - Ancol - đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

18.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Đoàn Thượng năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT thị xã Quảng Trị năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Sông Mã năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Lý Tự Trọng năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Trân - Bình Định năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - THPT Mai Anh Tuấn năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S3] - Đề thi học kì Hóa học 11 năm 2023

[S1] - Thầy Tùng - Cơ bản và nâng cao Hóa học 11 năm 2023

1. Sự điện li

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Cacbon - Silic

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 8 Đã phát hành

7. Hiđrocacbon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 11 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 11 năm 2023

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 15 Đã phát hành

4. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Hiđrocabon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Ancol – phenol

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Anđehit – Axit cacboxylic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com