Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

Thi online: Sự điện li - Phân loại chất điện li

4.

Thi online: Mở đầu hóa học hữu cơ

5.

Thi online: Ankan (đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc phân tử, tính chất vật lí)

6.

Thi online: Ancol (cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí)

7.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

12.

Thi online bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

13.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

23.

Thi online nitơ

24.

Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

25.

Thi online bài bổ trợ số 4: Phân loại oxit, tính chất hóa học của oxit

26.

Thi online mở đầu về hóa học hữu cơ

27.

Thi online ankan - định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

28.

Thi online anken

29.

Thi online benzen, đồng đẳng và một số hiđrocacbon khác

30.

Thi online ancol - đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

31.

Thi online anđehit

32.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

40.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

43.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

44.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

47.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

48.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

49.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 1 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 2 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 3 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 4 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 11 năm 2022

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 15 Đã phát hành

4. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

5. Đại cương về hóa học hữu cơ

Số đề thi: 7 Đã phát hành

6. Đề ôn tập cuối HKI môn Hóa lớp 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Hiđrocabon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 7 Đã phát hành

10. Đề ôn tập giữa HKII môn Hóa lớp 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Ancol – phenol

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Anđehit – Axit cacboxylic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

13. Đề ôn tập cuối HKII môn Hóa lớp 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Cơ bản và nâng cao Hóa học 11 năm 2022

1. Sự điện li

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. Hiđrocacbon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

12. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 11 Đã phát hành

13. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11

Số đề thi: 5 Đang phát hành... loading

Xem thêm

[S3] - Đề thi học kì Hóa học 11 năm 2022


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com