Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online: Sự điện li - Phân loại chất điện li

2.

Thi online các khái niệm cơ bản, cách viết đồng phân

3.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

9.

Thi online bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

10.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

12.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

13.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

14.

Bài kiểm tra giữa học kì I môn Hóa học 11 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề kiểm tra học kì I - đề số 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề kiểm tra học kì I - đề số 2 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề kiểm tra học kì I - đề số 3 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề kiểm tra học kì I - đề số 4 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề kiểm tra học kì I - đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

S0 - Thầy Chất - Đột phá từ 0 lên 9 môn Hóa Lớp 11 - năm 2021

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 15 Đã phát hành

3. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Hidrocabon no

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10

Sắp thi 04/12/2020

9. Hidrocacbon thơm

Số đề thi: 8

Sắp thi 25/12/2020

10. Ancol – phenol

Số đề thi: 11

Sắp thi 08/01/2021
Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 01/04/2021

Xem thêm

S1 - Thầy Tùng - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Năm 2021

1. Sự điện li

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Nito - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Cacbon - Silic

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 8 Đã phát hành

6. Hidrocacbon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

7. Hidrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

8. Hidrocacbon thơm

Số đề thi: 6 Đã phát hành

9. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Số đề thi: 8 Đã phát hành

10. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Số đề thi: 14 Đang phát hành... loading

S0 - Thầy Chất - Chinh phục hữu cơ 11 từ số 0 năm 2021

2. Chủ đề 2: Hidrocacbon

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Chủ đề 4: Andehit - Axit cacboxylic

Số đề thi: 7 Đã phát hành

Khóa đề thi học kì môn Hóa lớp 11 (có lời giải chi tiết) năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com