Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Hóa lớp 11.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY TÙNG - KHÓA HOÁ HỌC 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2019

1. Thi Online - Sự điện li

 • Số đề thi: 6
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Nhóm nito

 • Số đề thi: 11
 • Đang phát hành ... loading

3. Thi Online - Nhóm cacbon

 • Số đề thi: 3
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Đại cương hóa học hữu cơ

 • Số đề thi: 10
 • Đang phát hành ... loading

5. Thi Online - Hidrocacbon no

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 15/09/2018

6. Thi Online - Hidrocacbon không no

 • Số đề thi: 5
 • Ngày phát hành: 10/10/2018

7. Thi Online - Hidrocacbon thơm

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 10/11/2018

8. Thi Online - Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 05/12/2018

9. Thi Online - Andehit, xeton, axit cacboxylic

 • Số đề thi: 9
 • Ngày phát hành: 05/01/2019

THẦY CHẤT - CHINH PHỤC HỮU CƠ 11 TỪ SỐ 0- NĂM 2019

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com