Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Nội năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

3.

BTVN - Sự điện li - Phân loại chất điện li

4.

BTVN - Mở đầu hóa học hữu cơ

5.

BTVN - Ankan (đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc phân tử, tính chất vật lí)

6.

BTVN - Ancol (cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí)

7.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề ôn tập giữa HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

12.

BTVN - Bài bổ trợ số 1 (nhận biết axit, bazo, muối – cách gọi tên các hợp chất vô cơ)

13.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

24.

BTVN - Bài bổ trợ số 4: Phân loại oxit, tính chất hóa học của oxit

25.

BTVN - Mở đầu về hóa học hữu cơ

26.

BTVN - Ankan - định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

28.

BTVN - Benzen, đồng đẳng và một số hiđrocacbon khác

29.

BTVN - Ancol - đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí

30.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

31.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

32.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

33.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

34.

Đề ôn tập giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

35.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

36.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

37.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

38.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

39.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

40.

Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

41.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

42.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

43.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

44.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

45.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

46.

Đề ôn tập giữa học kì 2 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

47.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 1 (có lời giải chi tiết)

48.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 2 (có lời giải chi tiết)

49.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 3 (có lời giải chi tiết)

50.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 4 (có lời giải chi tiết)

51.

Đề ôn tập kiểm tra học kì I - đề số 5 (có lời giải chi tiết)

52.

Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

53.

Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

54.

Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

55.

Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

56.

Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 11 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 11 năm 2022

1. Sự điện li

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Nitơ – Photpho

Số đề thi: 15 Đã phát hành

4. Cacbon – Silic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Hiđrocabon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 7 Đã phát hành

11. Ancol – phenol

Số đề thi: 11 Đã phát hành

12. Anđehit – Axit cacboxylic

Số đề thi: 10 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Thầy Tùng - Cơ bản và nâng cao Hóa học 11 năm 2022

1. Sự điện li

Số đề thi: 14 Đã phát hành

2. Nitơ - Photpho

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Cacbon - Silic

Số đề thi: 7 Đã phát hành

5. Đại cương hóa học hữu cơ

Số đề thi: 8 Đã phát hành

7. Hiđrocacbon no

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Hiđrocacbon không no

Số đề thi: 10 Đã phát hành

9. Hiđrocacbon thơm

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Số đề thi: 11 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Đề thi học kì Hóa học 11 năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com