Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 11

Đề thi online Môn Hóa lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Mở đầu về cân bằng hóa học

2.

BTVN - Sự điện li trong dung dịch nước

3.

BTVN - Cân bằng hóa học (tiết 1)

4.

BTVN - Khái niệm về cân bằng hóa học

5.

BTVN - Đơn chất nitrogen

6.

BTVN - Cân bằng hóa học (tiết 1)

[S1+LIVE] - Thầy Tùng - Hóa học 11 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2025

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Nitrogen - Sulfur

Số đề thi: 7

Sắp thi 01/05/2024

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 02/05/2024
Sắp thi 03/05/2024

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 6

Sắp thi 04/05/2024

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 05/05/2024

7. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 06/05/2024
Sắp thi 07/05/2024
Sắp thi 08/05/2024

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 6

Sắp thi 09/05/2024

[S1+LIVE] - Thầy Chất - Hóa học 11 - Cánh diều - Năm 2025

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 02/05/2024
Sắp thi 03/05/2024

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 04/05/2024

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 6

Sắp thi 05/05/2024
Sắp thi 06/05/2024

8. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 07/05/2024
Sắp thi 08/05/2024

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 09/05/2024

[S1+LIVE] - Thầy Duy - Hóa học 11 - Chân trời sáng tạo - Năm 2025

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Nitrogen và sulfur

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/05/2024
Sắp thi 04/05/2024

5. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/05/2024

6. Hydrocarbon

Số đề thi: 8

Sắp thi 06/05/2024
Sắp thi 07/05/2024

8. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/05/2024
Sắp thi 10/05/2024

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 11/05/2024

[S1+] - Hóa học 11 - Cơ bản và nâng cao - Thầy Phạm Thanh Tùng - 2025

1. Cân bằng hóa học

Số đề thi: 7 Đã phát hành

2. Nitrogen - Sulfur

Số đề thi: 11

Sắp thi 02/05/2024
Sắp thi 04/05/2024

4. Hydrocarbon

Số đề thi: 8

Sắp thi 06/05/2024
Sắp thi 08/05/2024
Sắp thi 10/05/2024

7. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 02/05/2025

8. Ôn tập HKI

Số đề thi: 6

Sắp thi 04/05/2025

9. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 06/05/2025

10. Ôn tập HKII

Số đề thi: 6

Sắp thi 09/05/2025

[S+] - Đề thi học kì Hóa học 11 năm 2025 (Có lời giải chi tiết)

1. Đề thi học kì I

Số đề thi: 1

Sắp thi 15/04/2024

2. Đề thi học kì II

Số đề thi: 1

Sắp thi 15/12/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com