Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn KHTN lớp 6

Đề thi online Môn KHTN lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Tế bào (Tiết 2)

2.

BTVN - Sự đa dạng của chất

3.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên

4.

BTVN - Lực và biểu diễn lực (P1)

6.

Đề ôn tập giữa học kì I - KHTN 6 - Đề số 5

7.

Đề ôn tập giữa học kì I - KHTN 6 - Đề số 4

8.

Đề ôn tập giữa học kì I - KHTN 6 - Đề số 3

9.

Đề ôn tập giữa học kì I - KHTN 6 - Đề số 2

10.

Đề ôn tập giữa học kì I - KHTN 6 - Đề số 1

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2023

1. Mở đầu

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Các phép đo

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Các thể của chất

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Oxygen và không khí

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Từ tế bào đến cơ thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 17 Đã phát hành

10. Lực

Số đề thi: 13 Đã phát hành

11. Năng lượng và cuộc sống

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Trái Đất và bầu trời

Số đề thi: 6 Đã phát hành

13. Đề ôn tập cuối HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

14. Đề ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Đề ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com