Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn KHTN lớp 6

Đề thi online Môn KHTN lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Vi khuẩn

2.

BTVN - Tế bào (Tiết 2)

3.

BTVN - Sự đa dạng của chất

4.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên

5.

BTVN - Lực và biểu diễn lực (P1)

7.

BTVN - Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống (Tiết 1)

8.

BTVN - Sự đa dạng của chất

9.

BTVN - Lực và tác dụng của lực (Đề 1)

10.

BTVN - Đo chiều dài (Đề 1)

11.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên (Đề 1)

12.

BTVN - Phân loại thế giới sống

13.

BTVN - Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống

14.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên

15.

BTVN - Đo thể tích (Đề 1)

16.

Đề thi HK1 môn KHTN 6 - Trường TH&THCS Đào Thịnh năm 2021 - 2022 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S3] - Đề thi học kì KHTN 6 - Có lời giải chi tiết - Năm 2024

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

2. Chất quanh ta

Số đề thi: 5

Sắp thi 18/04/2023

5. Tế bào

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Từ tế bào đến cơ thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 16 Đã phát hành

8. Lực trong đời sống

Số đề thi: 8 Đã phát hành

9. Năng lượng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

10. Trái Đất và bầu trời

Số đề thi: 4 Đã phát hành

11. Đề ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

12. Đề ôn tập cuối HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Đề ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5 Đã phát hành

14. Đề ôn tập cuối HKII

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2024

1. Mở đầu

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Các phép đo

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Các thể của chất

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Oxygen và không khí

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Từ tế bào đến cơ thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 17 Đã phát hành

10. Lực

Số đề thi: 13 Đã phát hành

11. Năng lượng và cuộc sống

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Trái Đất và bầu trời

Số đề thi: 6 Đã phát hành

13. Đề ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

14. Đề ôn tập cuối HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Đề ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. Đề ôn tập cuối HKII

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Cánh diều - Năm 2024

2. Các phép đo

Số đề thi: 7 Đã phát hành

3. Các thể của chất

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Oxygen và không khí

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Hỗn hợp

Số đề thi: 3 Đã phát hành

7. Tế bào

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 15 Đã phát hành

9. Lực

Số đề thi: 10 Đã phát hành

10. Năng lượng

Số đề thi: 6 Đã phát hành

12. Đề ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. Đề ôn tập cuối HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Đề ôn tập cuối HKII

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com