Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn KHTN lớp 6

Đề thi online Môn KHTN lớp 6

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên

2.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên

3.

BTVN - Giới thiệu về khoa học tự nhiên (Đề 1)

4.

BTVN - Sự đa dạng của chất

5.

BTVN - Sự đa dạng của chất

6.

BTVN - Lực và biểu diễn lực (P1)

7.

BTVN - Lực và tác dụng của lực (Đề 1)

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2022

1. Mở đầu về khoa học tự nhiên

Số đề thi: 11 Đang phát hành... loading

2. Chất quanh ta

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Sắp thi 01/08/2021

5. Tế bào

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Từ tế bào đến cơ thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

7. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 23 Đang phát hành... loading

8. Lực trong đời sống

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

9. Năng lượng

Số đề thi: 7

Sắp thi 17/09/2021
Sắp thi 18/09/2021

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2022

1. Mở đầu

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Các phép đo

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

3. Các thể của chất

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Oxygen và không khí

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Từ tế bào đến cơ thể

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 20 Đang phát hành... loading

10. Lực

Số đề thi: 9 Đang phát hành... loading

Sắp thi 25/06/2021
Sắp thi 26/06/2021

Xem thêm

[S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Cánh diều - Năm 2022

2. Các phép đo

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

3. Các thể của chất

Số đề thi: 4 Đã phát hành

4. Oxygen và không khí

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Hỗn hợp

Số đề thi: 3

Sắp thi 20/06/2021

7. Tế bào

Số đề thi: 8 Đã phát hành

8. Lực

Số đề thi: 8 Đang phát hành... loading

9. Năng lượng

Số đề thi: 5

Sắp thi 24/06/2021

11. Đa dạng thế giới sống

Số đề thi: 17 Đang phát hành... loading

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com