Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Ngữ pháp - Unit 1 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

2.

Thi online - Từ vựng và ngữ âm - Unit 5 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

3.

Thi online - Đề thi học kì I tiếng Anh 11 mới - Đề số 1 (có video chữa)

4.

Thi online - Từ vựng và ngữ âm - Unit 6 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

S1+ - Cô Trần Phượng - Khóa lý thuyết & bài tập chuyên sâu Tiếng Anh 11 chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Unit 4. Caring For Those In Need

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 5. Being Part Of ASEAN

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 3 Đã phát hành

9. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Unit 8. Our World Heritage Sites

Số đề thi: 3 Đã phát hành

11. Unit 9. Cities of the Future

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Sắp thi 23/10/2020

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com