Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lí lớp 11

Đề thi online Môn Lí lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Điện tích – Định luật Cu-lông

2.

BTVN - Tổng hợp lực điện tác dụng lên một điện tích điểm

3.

BTVN - Dòng điện không đổi – Nguồn điện

4.

BTVN - Từ thông

5.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

6.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

7.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

8.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

9.

Đề thi giữa HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

10.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 1

11.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 2

12.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 3

13.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 4

14.

Đề thi HK1 môn Lí 11 - Đề số 5

15.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

16.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

17.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

18.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

19.

Đề thi giữa HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

20.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 1

21.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 2

22.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 3

23.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 4

24.

Đề thi HK2 môn Lí 11 - Đề số 5

Xem thêm

[S1+] - Cô Loan - Cơ bản và nâng cao Vật Lí 11 - Năm 2022

1. Điện tích - Điện trường

Số đề thi: 16 Đã phát hành

2. Dòng điện không đổi

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Từ trường

Số đề thi: 10 Đã phát hành

7. Cảm ứng điện từ

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Khúc xạ ánh sáng

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Mắt - Các dụng cụ quang

Số đề thi: 15 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com